حق بیمه ماهانه مشترکان گاز مشخص شد

0

حق بیمه ماهانه مشترکان گاز مشخص شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛

در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هریک از وزات خانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط این اجازه داده شده تا مبلغی را به طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود را اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصع اقدام کنند.

با توجه به این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآمد عمومی برای بیمه این واحدها واریز می‌کند.

برای مشترکان روستایی مبالغ فوق الذکر معادل ۵۰ درصد است و این وجوه، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید