مهر مشروط حسابرس بر صورت‌های مالی بیمه تجارت نو

0

حسابرس بيمه تجارت نو بر صورت هاي مالي اين شركت مهر مشروط زد و با توجه به مواردي كه حسابرس بر مبناي آن اظهار نظر خود را مشروط كرده است به نظر مي رسد سازمان بورس و بيمه مركزي بايد به اين موضوع ورود و از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه اين شركت تا بررسي و تعديل موارد ياد شده جلوگيري نمايند.

به گزارش نبض بيمه، بيمه تجارت نو صورت هاي مالي حسابرسي شده خود را براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 منتشر كرد.

حسابرس اظهار نظر خود را به دو بند مشروط كرده است: اول آنكه بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه شرکت های بیمه باید از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی، همچنین ذخیره برگشت حق بیمه در صورتهای مالی منظور نمایند. لیکن احتساب ذخایر مذکور جمعاً به مبلغ ۱۰۴۲ میلیارد ریال (سال مالی قبل به مبلغ ۵۹۶ میلیارد ریال موضوع یادداشت توضیحی ۱_۴۰ صورتهای مالی) ماهیت تعهد نداشته و مغایر با استانداردهای حسابداری است. ضمن اینکه شرکت هزینه کارمزد پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بابت بیمه‌نامه‌های صادره را به روش نقدی (بر مبنای حق بیمه دریافتی) شناسایی و در حسابها منظور كرده است. در این رابطه شناسایی میزان ذخیره لازم برای کارمزد مذکور به روش تعهدی طبق استانداردهای حسابداری الزامی است که به دلیل نبودن اطلاعات کافی تعیین آثار آن ممکن نبوده است.

 سرفصل مطالبات از بیمه‌گذاران موضوع یادداشت توضیحی ۲۱ صورتهای مالی، شامل مطالبات از شرکت سایپا می باشد که مبلغ ۹۴۱ میلیارد ریال از مطالبات مزبور مربوط به بیمه‌نامه‌های سرسید شده بوده که در زمان سررسید وصول نگردیده است. ضمن اینکه بر اساس صورت تطبیق حسابهای فی مابین با شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال مغایرت نامساعد وجود دارد که عمدتاً هزینه کارمزد نمایندگان قابل اعمال در حساب‌های شرکت می باشد انجام تعدیلات از بابت تعیین ارزش بازیافتنی مطالبات و همچنین شناسایی هزینه کارمزد و سایر مغایرت های مذکور در صورتهای مالی مورد رسیدگی ضروری است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید