توضیح سخنگوی کمیسیون اجتماعی پیرامون تکالیف بیمه‌شدگان بعد از انتقال سوابق بیمه‌ای

0

انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تشریح تکالیف بیمه‌شدگان و دستگاه‌های مربوطه بعد از انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوقی دیگر پرداخت.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از خانه ملت، مجید انصاری، در مورد انتقاداتی پیرامون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای توسط برخی دستگاه‌ها که بار مالی برای بیمه‌شوندگان ایجاد کرده است تا جایی که برخی از آنها معوقاتشان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و باید این مبلغ را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عنوان متقاضی در دستگاه‌ها درخواست داده باشند تا صندوق بیمه‌ای خود را تغییر دهند، اگر قرار است در ازای افزایش سطح خدماتی که به آنها ارائه شود تکالیفی برای آن صندوق در راستای این نقل و انتقال ایجاد شود متقاضیان باید مابه تفاوت آن را پرداخت کنند.

نماینده  ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته اگر این تغییر صندوق بیمه‌ای از روی اجبار صورت گرفته باشد، افرادی که سوابق آنها منتقل شده است تکلیفی برای پرداخت مابه تفاوت برعهده ندارند و دستگاه مربوطه یا صندوق بیمه‌ای باید بر مبنای توافقی که در این مورد داشته‌اند به این امر مبادرت ورزند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اگر فرد به اختیار خود صندوقی را برای بهره‌مندی از مزایای خاصی که در آنجا مدنظر دارد انتخاب کرده باشد باید مابه تفاوت ایجاد شده را به صندوق گیرنده بپردازد و در این رابطه دستگاه مربوطه تکلیفی برعهده ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در بیان روند بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در این کمیسیون، یادآور شد: بررسی این طرح ۹ماده‌ای در این کمیسیون به پایان رسیده است و گزارش آن برای ارائه و بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید