شورای عالی بیمه کارمزد شبکه فروش در بخش ثالث را کاهش داد

0

نبض بیمه، شورای عالی بیمه به تازگی در باره  کارمزد موضوع بند ۱ قسمت “د” ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی اظهار نظر کرده است و صراحتا اذعان دارد ، مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند مذکور، حق بیمه پرداخت شده پس از کسر عوارض قانونی بند الق تبصره 10 قوانین بودجه سنواتی کشور و ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین قبلی مرتبط با قوانین مذکور می باشد.

به عبارت دیگر مبنای محاسبه کارمزد شبکه فروش در رشته ثالث پس از کسر عوارض وزارت بهداشت،نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده و صندوق خسارت های بدنی قابل پرداخت خواهد بود و نرخ کارمزد این رشته به محدوده حدود 3.2 درصد خواهد رسید چراکه 10 درصد وزارت بهداشت، 8درصد صندوق خسارت های بدنی و عوارض نیروی انتظامی از حق بیمه کسر و کارمزد پرداخت خواهدشد. بخش قابل توجهی از پرتفوی صنعت بیمه ثالث است. با چنین رویکردی صدور ثالث برای شبکه فروش با توجه به ارسال بیمه نامه ها توجیه ندارد و به نظر می رسد پس از این استارت آپ ها در صدور این بیمه نامه پیشتاز خواهند بود.

آیین نامه 83 در ماده ۵ اذعان دارد که مؤسسات بیمه می‌توانند به شرط صدور بیمه‌نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر در این آیین‌نامه‌‌ هزینه صدور به میزان حداکثر ۵ درصد پرداخت نمایند.
تبصره – هزینه صدور قابل پرداخت برای رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری آن و حوادث راننده حداکثر معادل ۴ درصد می‌باشد.

کارمزد نماینده حقیقی 4درصد و نماینده حقوقی 5درصد است.

بنابراین باید دید که آیا شرکت های بیمه این کاهش را در هزینه صدور هم اعمال می کنند یا خیر؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید