انتشار اوراق مشارکت ریسک صنعت بیمه را کاهش می دهد

0

به گزارش «نبض‌بیمه»؛یک کارشناس بازارسرمایه، اظهارکرد: انتشار اوراق مشارکت بیمه‌ای می‌تواند برای شرکت‌های بیمه‌ای همانند یک اهرم باشد زیرا شرکت‌های بیمه‌ای با تعهدات آتی سرو کار دارند وانتشاراین اوراق یک ابزارتامین مالی مناسب به منظور کاهش ریسک صنعت بیمه محسوب می‌شود.

“فردین آقابزرگی” گفت: انواع و اقسام اوراق مشارکت، بدهی و قرضه که از ابزارهای مالی هستند در کنار سایراوراق مالی و سهام در بازارسرمایه مورد مبادله قرارمی‌گیرند.

وی، با بیان اینکه محوریت ساختارفعلی بازارسرمایه متوجه تامین مالی دولت است، افزود: درچنین شرایطی ابزارهایی مانند اوراق مشارکت بیمه‌ای یا انواع اوراق مشارکت دیگری که بخش خصوصی متقاضی انتشارو استفاده ازآنها است دراولویت پایین‌تری قرارخواهد گرفت.

این کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: ساختار بازارسرمایه نیازمند انواع بازار با درجات مختلف ریسک و بازدهی است تا مخاطبان مختلف بتوانند نسبت به انجام سرمایه گذاری به نسبت ریسک  خود اقدام کنند اما چون اولویت با تامین مالی دولت بوده انجام معاملات اوراق مشارکت بخش خصوصی صورت نگرفته است.

آقابزرگی، اذعان داشت که 150 هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای سال 1400 در دستورکارقراردارد که حدود 14 هزارمیلیارد تومان از انواع اوراق منتشر شد اما اوراق مشارکت بیمه‌ای نبوده وبیشتر دولتی بوده است.

وی، با بیان اینکه ذات این اوراق بدهی وقرضه است، گفت: اوراق مشارکت، نوعی اوراق بهاداراست که درسررسیدبازخریدمی‌شود و درضمن دوره هم می‌تواند کوپن‌های پرداخت سود داشته باشد و اساس تمامی این اوراق یکسان است اما چون اولویت با دولت است سایراوراق مشارکت به خصوص بخش خصوصی به کندی صورت می‌پذیرد.

به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه ریسک اوراق مشارکت باید به صورت نسبی سنجیده شود ونسبت به سهام ریسک پایین‌ترونسبت به سایر اوراقی که سود بالاتری دارند ریسک بیشتری دارند اما به صورت کلی فضای فعلی کسب و کار نیازمند انواع طیف‌های مختلف اوراق بهادار با انواع ریسک‌ها است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید