خانه برچسب‌ها ثالث اجباری

برچسب: ثالث اجباری

شورای عالی بیمه کارمزد شبکه فروش در بخش ثالث را کاهش داد

نبض بیمه، شورای عالی بیمه به تازگی در باره  کارمزد موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه کارمزد نمایندگی...