خانه برچسب‌ها بازرسی تامین اجتماعی

برچسب: بازرسی تامین اجتماعی

خدمات بیمه بیکاری و بازرسی تامین اجتماعی غیرحضوری شد

پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم و اخذ درخواست کفالت و بازرسی، خدمات غیرحضوری جدیدی هستند که سازمان تامین اجتماعی از امروز...