خانه برچسب‌ها اوراق قرضه دولتی وخصوصی

برچسب: اوراق قرضه دولتی وخصوصی

نقش کمرنگ بیمه‌گران در سرمایه گذاری‌های مولد

فراخوان وزیراموراقتصادی ودارایی به صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاری درصنایع معدنی و پتروشیمی،صنعتی که گفته می‌شود در آن بعضی ازشرکت‌های بیمه‌ای حتی از۲۰ درصدظرفیت خودبرای...