خانه برچسب‌ها انجمن صنفي كارگزاران بيمه اي

برچسب: انجمن صنفي كارگزاران بيمه اي

منافات آمار تاسيس شعب با ديجيتالي شدن خدمات بيمه

نبض بیمه، در حالی آمارها نشان می دهد تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته 4.2 درصد رشد را نسبت به سال قبل داشته که...