نبض بیمه:بیشترین سهم اشتغال سال ۹۸ در بخش خدماتی بود

0

سهم اشتغال نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر سازمان تامین اجتماعی در بخش خدمات، شاغلان با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت، صنعت، کشاورزی و اشتغال ناقص به ترتیب، ۵۰.۳ درصد، ۳۸ درصد، ۳۲ درصد، ۱۷.۷ درصد و۹.۹ درصد بوده است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛

در این بررسی مشخص شده است که سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال گذشته، به 17.7 درصد رسیده که بیشترین سهم مربوط به تابستان سال 98 است.

همچنین، سهم زنان در مشاغل خدماتی و کشاورزی در سال گذشته،  بیشتر از سهم مردان بوده است.

این گزارش نشان می دهد که، بیشترین سهم اشتغال در سال گذشته مربوط به بخش خدماتی با 50.3 درصد و کمترین سهم اشتغال مربوط به اشتغال ناقص با 9.9 درصد است.

بیشترین سهم اشتغال مردان در بخش خدماتی با 49.7 درصد است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید