در مورد بیمه پارسیان در نبض بیمه بیشتر بخوانید

0
در مورد بیمه پارسیان در نبض بیمه بیشتر بخوانید
در مورد بیمه پارسیان در نبض بیمه بیشتر بخوانید

 

در مورد بیمه پارسیان در نبض بیمه بیشتر بخوانید

درباره پارسیان

به گزارش نبض بیمه ، شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) براساس قانون تاسیس موسسات بيمه غير دولتی و طی مجوزشماره 5200 بيمه مركزی ايران در عرصه بيمه كشور آغاز به كار نموده است.سرمايه شركت درحال حاضر سه هزار ميلياردريال می باشد.

عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از :

o         بانک پارسيان

o         ليزينگ پارسيان

o         شركت سرمايه گذاري تدبير

o         صبا تامين پارسيان

o         گروه مالي بانك پارسيان
فعاليت بيمه پارسيان به استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي وقانون تاسيس بيمه مرکزي  ايران به موجب  پروانه شماره5200 مورخ  28/2/1382 و  اخذ مجوز  فعاليت  در انجام كليه  امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي  اموال ، مسئوليت و اشخاص مي باشد. درحال حاضر بيمه پارسيان از نظر سرمايه (سه هزار ميليارد ريال) و سهم  بازاربيمه هاي خصوصي ، بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي گردد.

رسالت  بيمه پارسيان ، ايجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام درارائه خدمات متمايز به اشخاص حقيقي  وحقوقي  براي پوشش ريسک ها  و جبران خسارت ها  و همچنين ارائه خدمات مشاوره در زمينه مديريت ريسک و ايمني (شناخت،  ارزيابي، تجزيه،تحليل و تفکيک  ريسک) جهت اخذ صحيح ترين  بيمه نامه ها جهت تامين و  گسترش حداکثر پوشش بيمه اي همراه با کاهش هزينه هاي بيمه گذار مي باشد.
ساختار بيمه پارسيان تاکيد خاصی بر مطالعات و برنامه ريزي راهبردی و ابزارسازي بيمه اي و همچنين ايجاد و گسترش فن آوری اطلاعات داشته و تلاش مي كند با استفاده از تازه ترين نرم افزارهاي بيمه اي و آخرين  فن آوري  رايانه اي  موجود، کليه پوشش هاي بيمه ای مورد  انتظار را  با دقت  و کيفيت  و  سرعت عرضه  نمايد.
پوشش اتکايي كليه ريسک هاي صنعتي بيمه پارسيان با هر ميزان سرمايه به صورت 100% با استفاده از بالاترين تراز درجه بندي و اعتبار شرکت هاي بيمه اتکائي دنيا ، بخش ديگري از ارائه خدمات بيمه پارسيان مي باشد.
در كليه شعب بانک پارسيان در مراکز استانيBank Assurance  ارائه خدمات بيمه پارسيان درسراسرکشور با به کارگيري جديدترين شيوه  خدماتي  و شهرهاي بزرگ منجر به گسترش چشمگير سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامين رضايت مشتريان بوده است.  بيمه پارسيان  طي سالهاي متوالي فعاليت خود تاكنون بعنوان صد شرکت برتر کشور توسط سازمان مديريت صنعتي معرفي شده است.

خدمات و محصولات

 

– انجام عمليات بيمهاي مستقيم در انواع رشتههاي بيمه زندگي و غير زندگي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

– تحصيل پوشش بيمههاي اتكايي ازداخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامههاي صادرهدر چارچوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران.

– قبول بيمههاي اتكايي از موسسات بيمه داخلي يا خارجي در حدود مقررات مربوط مشروط به رعايت ظرفيت نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران اعلام ميكند.

– سرمايه گذاري از محل سرمايه،ذخاير و اندوختههاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید