سازمان تامین اجتماعی موضع بگیرد

0

این اظهارات متناقض و متضاد موجب سردرگمی و نگرانی بازنشستگان و از کارافتادگان و بازماندگان بیمه شدگان متوفی و بیمه شدگان شده است و بسیار مناسب خواهد بود که سازمان با مواضع روشن و شفاف ، جامعه هدف خود را آگاه سازد .

به گزارش نبض بیمه ،

رزاق صادق

طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تحت عنوان « طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی » به مجلس تقدیم شده و تقریبا فرایند خود را طی و در مراحل نهایی می باشد .

برای طرح مزبور منابعی تعریف شده است . عده ای معتقدند که در این فرایند منابع سازمان تامین اجتماعی که حق الناس است ، مورد تعدی قرار گرفته و عده ای دیگر که عمدتا نماینده مدافع طرحند عنوان می کنند که اینگونه نیست و نه تنها تعدی صورت نگرفته است بلکه کمک نیز شده است .

این اظهارات متناقض و متضاد موجب سردرگمی و نگرانی بازنشستگان و از کارافتادگان و بازماندگان بیمه شدگان متوفی و بیمه شدگان شده است و بسیار مناسب خواهد بود که سازمان با مواضع روشن و شفاف ، جامعه هدف خود را آگاه سازد .

آنچه ظواهر این طرح نشان می دهد در یافت نقدی ۱۷ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و احاله آن به منابع غیر نقد و حتی غیر قابل به نقد بمیزان ۲۰ هزار میلیارد تومان بعنوان بدهی دولت به سازمان است ، و این یک معامله باطل است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید