سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد به کدام مشاغل تعلق می‌گیرد؟

0

کارشناس قانون کار درباره نحوه اطلاع از سخت و زیان آور بودن شغل گفت: متقاضی می‌تواند به اداره کار محل خود مراجعه کند، در صورتی که شغل شما جزو مشاغل گروه ب باشد، به وی اطلاع خواهند داد.

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر (بیمه شده) تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

اما یکی از سوالات متداول برای بسیاری از کارگران این است که از چه طریق می‌توان فهمید به یک عنوان شغلی، سختی کار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

محسن باقری، کارشناس قانون کار در این باره می‌گوید: متقاضی می‌تواند به اداره کار محل خود مراجعه کند، در صورتی که شغل شما جزو مشاغل گروه ب باشد، به وی اطلاع خواهند داد، در غیر این صورت پس از اتمام ۲۰ سال سابقه کار، با ارائه درخواست در سامانه سخت و زیان آور می‌تواند از سخت و زیان آور بودن شغل خود مطلع شود.

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.

گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید