تردید حسابرس بیمه میهن نسبت به توانایی شرکت در ادامه فعالیت/ صف خرید میهن مشمول ماده 141 در قیمت 2992 ریالی!!/زیان انباشته شرکت از 550 میلیارد تومان فراتر رفت

0

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده بیمه میهن(میهن) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 از افزایش 171 درصدی زیان خالص این شرکت و شناسایی 2126 ریال زیان به ازای هر سهم حکایت دارد و حال آنکه امروز این شرکت با صف خرید  در قیمت 2992 ریالی مواجه شد.

به گزارش نبض بیمه، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده زیان انباشته بیمه میهن 5،503 میلیارد ریال تا پایان اسفند 1400 گزارش شده در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت 1،500 میلیارد ریال است.

همچنین مجموع دارایی های این شرکت در حالی 4،995 میلیارد ریال گزارش شده که مجموع بدهی های میهن با افزایش 58 درصدی 8،946 میلیارد ریال طی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 بوده است.

حسابرس شرکت که مهر مشروط بر صورت های مالی این شرکت نشانده در بند تاکید بر مطالب خاص چنین نگاشته: شرکت طي سال های اخير زيان قابل ملاحظه ای متحمل شده، به گونه ای که زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالی متجاوز از  6/3 برابر سرمايه شده و جمع کل بدهی ها بر کل دارايی ها فزونی يافته است و وضعيت توانگری مالی شرکت مناسب نيست. اين موارد نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند. تداوم فعاليت شرکت منوط به برنامه مديريت جهت برون رفت از وضعيت موجود با توجه به يادداشت توضيحي 17-3 صورتهای مالی مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

شرکت در 2 سال گذشته اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها کرده است و حال باید دید مدیر عامل محترم برای برون رفت از این وضعیت حاد چه راهکاری در چنته دارد و به چه دلیل سرمایه گذاران سراسیمه در حال خرید این نماد هستند.

همچنین مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس دلایل متعددی داشته که در زیر خواهیم دید:

4. براساس مصوبه شورایعالی بیمه، شرکتهای بیمه باید از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی، همچنین ذخیره برگشت حق بیمه در صورتهای مالی منظور نمایند. لیکن احتساب ذخایر مذکور جمعا به مبلغ 477 میلیارد ریال (سال مالی قبل به مبلغ 282 میلیارد ریال) موضوع یادداشت توضیحی 40 صورتهای مالی ماهیت تعهد نداشته و مغایر با استانداردهای حسابداری است. ضمن اینکه شرکت هزینه کارمزد پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بابت بیمه نامه های صادره را به روش نقدی (بر مبنای حق بیمه دریافتی) شناسایی و در حسابها منظور نموده است. در این رابطه شناسایی میزان ذخیره لازم برای کارمزد مذکور به روش تعهدی طبق استانداردهای حسابداری الزامی است که بدلیل نبود اطلاعات کافی تعیین آثار آن ممکن نبوده است.

  1. 5. محاسبات ذخیره معوق رشته درمان موضوع یادداشت توضیحی 38-36 صورتهای مالی به صورت پرونده به پرونده صورت نپذیرفته و کسری ذخیره از این بابت با توجه خسارات پرداختی وجود دارد و ذخیره خسارت معوق رشته مسئولیت مدنی طبق محاسبات اکچوئر مبلغ 183 میلیارد ریال کسری دارد. ضمن اینکه شرکت در سال مورد رسیدگی مبلغ 961 1 میلیارد ریال (به شرح یادداشت توضیحی 1-38-36 صورتهای مالی) ذخیره خسارت معوق بابت رشته ثالث اعمال نموده است که با توجه به کافی نبودن ذخیره ابتدای دوره از این بابت، بخشی از مبلغ مزبور باید به دوره های قبل بعنوان اصلاح اشتباه و تعدیل زیان انباشته ابتدای دوره اعمال می گردید. همچنین شناسایی سهم بیمه گران اتکایی جهت مبلغ 109 میلیارد ریال خسارتهای پرداختی بابت وجوه برداشتی از سپرده نزد صندوق دادگستری و همچنین عدم اعمال برخی بیمه نامه ها و خسارات در سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه (سنهاب) به نحو مناسب انجام نشده است. در رابطه با موارد فوق انجام تعدیلات ضروری می باشد. لیکن بدلیل نبود اطلاعات کافی، تعیین میزان آثار آنها در شرایط فعلی برای این مؤسسه میسر نبوده است.
  2. 6. مطالبات شرکت موضوع یادداشتهای توضیحی 21، 22 و 24 صورتهای مالی، در مجموع شامل مبلغ 423 میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته و یا اقلام راکد سنواتی و مشکوک الوصول است که از بابت مطالبات مزبور در مجموع مبلغ 195 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (در راستای اجرای آیین نامه 101 شورای عالی بیمه) شناسایی شده است. ضمن اینکه مغایرتهای موجود در حسابهای بانکی در سرفصل سایر حسابهای پرداختنی به مبلغ 27 میلیارد ریال و پیش دریافت ها به مبلغ 85 میلیاردریال منعکس شده است. در این رابطه بدهی های مذکور باید تعیین تکلیف و ارزش بازیافتنی مطالبات فوق باید مشخص و ذخیره لازم بابت آنها اعمال گردد که تعیین میزان آثار آن منوط به وجود اطلاعات کافی جهت اعمال مناسب بدهی ها و ارزش بازیافتنی مطالبات می باشد.
  3. 7. به شرح یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی بابت برگ تشخیص صادره برای مالیات عملکرد سال 1397 مبلغ 83 میلیارد ریال پرداختی صورت گرفته و در سرفصل سایر دریافتنی ها و پیش پرداختها شناسایی شده است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته مبلغ 177 میلیارد ریال برگ مطالبه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1398 صادر گردیده است که موارد فوق مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخیره ای بابت آن و جرایم تقسیط مالیات ارزش افزوده به مبلغ 25 میلیارد ریال منظور نشده است. ضمن اینکه زیان تایید شده شرکت برای سنوات قبل معادل 146 1 میلیارد ریال می باشد. که از این بابت دارایی مالیات انتقالی (براساس میزان مالیات حاصل از آن که تعیین آثار آن بستگی به مشخص شدن میزان قابلیت بازیافت آن خواهد بود) مطابق با استاندارد حسابداری 35 شناسایی و افشاء نشده است. اعمال تعدیلات از این بابت در حسابها ضروری است لیکن تعیین میزان آثار آن در شرایط فعلی ممکن نیست.
  4. 8. به شرح یادداشت توضیحی 30 صورتهای مالی بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان شامل مبلغ 114 میلیارد ریال بابت حواله های صادره می باشد که تا تاریخ صورت وضعیت مالی پرداخت و تعیین تکلیف نشده است. ضمن اینکه بخشی از اطلاعات برخی پرونده های حقوقی اعلامی از سوی دادگستری با وجود مبلغ 214 میلیارد ریال مسدودی در صورت حسابهای بانکی از این بابت به این موسسه ارائه نشده است. علاوه بر این انتقال مالکیت املاک منعکس در سرفصل های سرمایه گذاری در املاک و دارایی ثابت جمعا به مبلغ 63 میلیارد ریال تاکنون به نتیجه نرسیده است. بنابراین آثار احتمالی ناشی از دریافت اطلاعات و رفع مغایرتهای مزبور و انتقال مالکیت داراییهای مذکور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی برای این موسسه مشخص نمی باشد.
  5. پاسخ تاییدیه های درخواستی بابت حسابهای دریافتنی به مبلغ 444 میلیارد ریال واصل نشده است و صورت تطبیق فیمابین با بیمه مرکزی دارای 201 میلیارد ریال (عمدتا بابت عدم ثبت سهم اتکایی) و پاسخ تأییدیه های دریافتی بابت مطالبات حاکی از وجود مبلغ 61 میلیارد ریال مغایرت نامساعد می باشند. همچنین تاییدیه وکلا دریافت نشده است. بنابراین آثار احتمالی ناشی از دریافت اطلاعات و رفع مغایرتهای مذکور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید