پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران تأمین‌اجتماعی تا ۹۰ درصد

0

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی ۹۰ درصد هزینه‌های درمان بستری بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را پرداخت می‌کند.

به نقل از سازمان تامین اجتماعی، شهرام غفاری با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در بیمارستان‌های ملکی متعلق به این سازمان، همه بیمه‌شدگان از جمله بیمه‌شدگان بیمه سلامت را پذیرش می‌کند، افزود: خدمات درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران رایگان است اما در مراجعه به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی بخش اندکی از هزینه درمان را با عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند و بخش عمده هزینه خدمات در این مراکز برعهده سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی افزود: سهم سازمان تأمین‌اجتماعی در تقبل هزینه‌های درمان بستری بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد، ۹۰ درصد است.

غفاری در مورد چگونگی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های خصوصی اظهارداشت: سازمان تأمین اجتماعی در بخش خدمات درمانی همانند سازمان بیمه سلامت، تابع قوانین و مقررات مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی است و طبق مقررات مصوب این شورا، هزینه خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد این سازمان، براساس تعرفه دولتی خدمات محاسبه می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ۹۰ درصد هزینه خدمات را برمبنای تعرفه دولتی خدمات تقبل می‌کند؛ اما اگر بیمارستان خصوصی طرف قرارداد نباشد، بیمه‌شده باید هزینه‌ها را پرداخت و اسناد پرداختی را در قالب خسارت متفرقه به دفاتر اسناد پزشکی و مدیریت‌های درمان ارائه ‌کند که پس از بررسی و تأیید این اسناد ۹۰ درصد هزینه خدمات برمبنای تعرفه بخش دولتی به بیمه شده برگشت داده می‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی توضیح داد: تفاوت میان تعرفه بخش دولتی و هزینه‌ای که در بیمارستان‌های خصوصی از بیماران دریافت می‌شود، بسیار زیاد است؛ بنابراین توصیه ما به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی این است که تا حدامکان از خدمات مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی و نیز مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

غفاری، عمده خرید خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش بستری را از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی اعلام کرد و افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور، متعلق به بخش خصوصی است و مابقی در اختیار بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی است که سازمان تأمین‌اجتماعی ۹۰ درصد هزینه‌های بیمه‌شدگان در بخش بستری در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را تقبل و پرداخت می‌کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید