انتقال ریسک، کارکرد اصلی اوراق بهادار بیمه ای/خریداران اوراق بهادار بیمه ای چه سودی می کنند؟

0

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صباتامین گفت: سرمایه گذاران نهادی با خرید اوراق بهادار بیمه ای از طرفی  پرتفوی خود را تنوع داده و از طرف دیگر، در حقیقت در دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که لزوماً با شاخص کل همبستگی نداشته و متفاوت از ریسک های معمول بازار سرمایه می باشند.

سید محمد جواد میر طاهر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در گفتگو با خبرنگار نبض بیمه با بیان اینکه 3 نوع پرکاربرد اوراق بهادار بیمه ای، اوراق تضمین زیان صنعت، اوراق سایدکار و اوراق بلایای طبیعی بوده، در خصوص کارکردهای اوراق بهادار بیمه اتکایی گفت: انتقال ریسک یکی از مهمترین کارکردهای این اوراق بوده و منظور از انتقال ریسک به بازار سرمایه ، عمدتاً متوجه سرمایه گذاران نهادی و حقوقی می باشد که با هدف کسب بازدهی بیشتر، ریسک خرید این اوراق را می پذیرند .

میر طاهر ادامه داد: از طرف دیگر سرمایه گذاران نهادی با خرید این اوراق در صدد ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری خود بوده و در حقیقت در دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که لزوماً با شاخص کل همبستگی نداشته و ریسک های متفاوتی از ریسک های معمول بازار سرمایه را دارا است.

مدیر عامل سرمایه گذاری صبا تامین با بیان اینکه همانطور که گفته شد یکی از کارکردهای این اوراق برای سرمایه گذاران متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری آنها است، تاکید کرد: ماهیت سرمایه گذاری در این اوراق  با سایر  سرمایه گذاری های بورسی متفاوت بوده و در این اوراق، شرکت‌های بیمه‌ای در حقیقت بانی هستند.

 وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای به عنوان بانی با انتشار این اوراق ظرفیت سرمایه خود را افزایش می دهند، ادامه داد: این شرکت ها با انتشار این اوراق می توانند بدون آنکه افزایش سرمایه دهند، ریسک بیشتری را تقبل کنند.

میرطاهر تاکید کرد: سرمایه گذاران این اوراق اشخاص حقوقی و نهادهای مالی می باشند چرا که باید بتوانند به طور تخصصی ریسک این اوراق را ارزیابی کنند و عمدتا سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به دلیل نداشتن دانش کافی نمی توانند به خوبی ریسک و بازده این اوراق را ارزیابی کنند.

وی در خصوص منفعت سرمایه گذاران نهادی و حقوقی ها در خرید اوراق بیمه ای اتکایی نیز تصریح کرد: این شرکت ها از چند محل از خرید این اوراق منتفع می شوند نخست از طریق حق بیمه عایدی، دیگر اینکه آنها می توانند با سرمایه گذاری مجدد حق بیمه های جمع آوری شده(و در صورتی که خسارتی رخ ندهد) بازدهی مطلوبی را شناسایی کنند که بسیار بیشتر از نرخ بازدهی بدون ریسک بازار است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید