دارایی های فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین تا ۴۰ میلیارد تومان پوشش بیمه داشت

0

دارایی های ثابت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ( به استثنا زمین به مبلغ ۳۱۰.۰۰۰ میلیون ریال) در سال ۹۹ تا ارزش ۴۰۸.۹۵۰میلیون ریال( ۴۰ میلیارد تومان) از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

 فدراسیون ورزش های جانبازان ومعلولین وظایفی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، ارتقای مربیگری، شناسایی ورزشکاران نخبه، گزینش ورزشکاران نخبه و ارتباط مستمر در رشته های المپیکی را برعهده دارد.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر ، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید