دارایی ها و موجودی کالای فدراسیون دوچرخه سواری فاقد پوشش بیمه ای!

0

دارایی های ثابت و موجودی کالای فدراسیون دوچرخه سواری در سال ۹۹ فاقد پوشش بیمه ای کافی بود.

گفته می شود که ارزش دارایی های ثابت فدراسیون دوچرخه سواری در سال مالی مذکور بالغ بر 43میلیارد ریال بوده است.

فدراسیون دوچرخه سواری وظایفی همچون برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشوری، حضور فعال در مجامع بین المللی، گزینش ورزشکاران نخبه و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی توجیهی و ارتقای مربیگری را برعهده دارد.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر،  اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

چابک آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید