همکاری بیمه‌های تکمیلی با بیمه پایه در بحث نسخه نویسی الکترونیکی

0

­رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از همکاری بیمه‌های تکمیلی با بیمه پایه در بحث نسخه نویسی الکترونیکی خبر داد.

 مهدی رضایی درباره دسترسی افراد به نسخه الکترونیکی گفت: دسترسی به نسخه الکترونیک برای شهروندان از ۳ طریق امکان پذیر است، مراجعه به سامانه خدمات شهروندی و مشاهده اطلاعات نسخ، دسترسی از طریق پزشک تجویز کننده و همچنین دریافت نسخه در مرحله نسخه پیچی در داروخانه از راه‌های دسترسی به نسخه الکترونیکی است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره دو انتظار از بیمه‌های تکمیلی با توجه به الکترونیکی شدن خدمات، تاکید کرد: حذف فیزیکی کاغذ برای بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی، که درماه‌های اولیه اجرای نسخه الکترونیکی این امکان فراهم نبود اما هم اکنون در بیشتر بیمه‌های تکمیلی با اتصال به سامانه‌های بیمه‌های پایه فراهم شده است، انتظار دوم این است که همانند بیمه‌های پایه بیمه‌های تکمیلی دربخش سرپایی بصورت تعهدی عمل کنند و شهروندان پس از دریافت خدمت در مرکز ارائه دهنده خدمات وجهی پرداخت نکنند و بصورت ادغام یافته تعهدات بیمه‌های پایه و تکمیلی ارائه شوند.

مهدی رضایی تصریح کرد: البته در بخش بستری بسیاری از بیمه‌های تکمیلی به صورت تعهدی عمل می‌کنند، اما در بخش سرپایی همچنان بحث پرداخت خسارت وجود دارد؛ امیدواریم این بخش هم به شکل تعهدی عمل شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید