افزایش تعداد بیمه شده ها/ ۱۳.۵ میلیون بیمه شده شاغل داریم

0

تعداد بیمه شدگان شاغل در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و از ۱۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۷۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۶۳ نفر رسیده است.

 بررسی آخرین آمار مربوط به بیمه شدگان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، ۳۹.۹ درصد از بیمه شدگان، بیمه شدگان اصلی هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.

بیمه شدگان شاغل سازمان تأمین اجتماعی تنها برخی از بیمه شدگان اصلی را شامل می‌شوند اما با مطابقت تعریف شاغل و انواع بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی؛ بیمه شده اجباری، برخی از بیمه شدگان خاص نظیر بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی و کارفرمایان صنفی، برخی از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مانند معلمین حق التدیس و مربیان مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی و اعضای نماینده بیمه ایران و آسیا که بیمه شدگان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

همچنین بیشترین سهم بیمه شدگان نیز متعلق به بیمه‌شدگان اجباری با ۷۸ درصد، رانندگان با ۶.۴۸ درصد، حرف و مشاغل آزاد با ۶.۰۶ درصد، کارگران ساختمانی با ۵.۸۳ درصد، بافندگان با ۱.۸۹ درصد و کارفرمایان صنفی با ۱.۲۲ درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تأمین اجتماعی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است؛ بر این اساس تعداد بیمه شدگان شاغل از ۱۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۷۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۶۳ نفر رسیده است.

این افزایش در حرف و مشاغل آزاد شاغل و کارفرمایان صنفی بیشترین بوده، اما در مربیان مهدهای کودک، معلمین حق التدریس، اعضای صندوق نظام دامپزشکی، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمین مساجد با روند کاهشی همراه بوده است.

مهر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید