بریز و بپاش در بیمه البرز /هزینه 244 میلیارد ریالی تبلیغات و اقلام 345 میلیارد ریالی

0

بیمه البرز در حالی با کاهش 34 درصدی سود خالص مواجه شده که بررسی صورت های مالی منتشر شده این شرکت حکایت از هزینه های گزاف در برون سپاری قراردادها به مبلغ بیش از 44.4 میلیارد  تومان، بیش از 24 میلیارد تومان بابت تبلیغات و سرفصلی به نام سایر اقلام بدون ذکر جزئیات حدود 34.5 میلیارد تومان و همچنین 8 میلیارد تومان بابت سفر و ماموریت بوده است.

به گزارش نبض بیمه، سود خالص بیمه البرز در حالی با کاهش 34 درصدی معادل 578.8 میلیارد تومان کاهش در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 مواجه شده که بررسی صورت مالی های این شرکت حکایت از بریز و بپاش های آنچنانی و تضیع حقوق سهامداران این شرکت دارد.

سود خالص بیمه البرز با کاهش 34 درصدی 11046 میلیارد ریال گزارش شده و بررسی صورت های مالی منتشر شده این شرکت حکایت از هزینه های گزاف در برون سپاری قراردادها به مبلغ بیش از 44.4 میلیارد  تومان، بیش از 24 میلیارد تومان بابت تبلیغات،و سرفصلی به نام سایر اقلام بدون ذکر جزئیات حدود 34.5 میلیارد تومان و همچنین 8 میلیارد تومان بابت سفر و ماموریت بوده است.

نکته جالب توجه دیگر رشد 50 درصدی هزینه های اداری، عمومی و فروش در این شرکت است که البته در توضیح آن را به افزایش حقوق کارکنان مرتبط دانسته اند ولی بررسی دقیق این فصل در صورت های مالی گویای برخی ریخت و پاش ها در این شرکت است.

همچنین کاهش 56 درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی نیز در این شرکت مشهود است که حتما مدیران در توضیحات مفصل آن را به وضعیت بورس ربط می دهند.

از بین 5 عضو هیات مدیره این شرکت بیمه ای با مدیریت محسن پورکیانی،  4 نفر موظف هستند و البته سه نفر از اعضای هیات مدیره مدرک کارشناسی دارند و به نظر می رسد این شرکت با کمبود نیروی تخصصی مواجه است  که در گزارشی به بررسی سوابق تحصیلی، اجرایی و مدیریتی هیات مدیره شرکت های بیمه ای خواهیم پرداخت.

بیمه البرز با سرمایه بیش از 28848 میلیارد ریالی در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران حضور دارد وشركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان با 19.92 درصد ، موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير با 13.06 درصد، شركت تعاوني خردمندان صابرعصر با 9.5 درصد، شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت با 8.27 درصد، شركت سرمايه گذاري صباتامين با 6.35 درصد،صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم با 5.68 درصد، بانك صادرات ايران با 3.66، بانک تجارت با 3.35 سهامداران اصلی این شرکت هستند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید