دارایی های گاز استان تهران پوشش بیمه ای کافی نداشت

0

دارایی های ثابت شرکت گاز استان تهران درسال ۹۹ از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبود.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛دارایی های ثابت  شرکت گاز استان تهران شامل ساختمان، تاسیسات، شبکه های گاز رسانی وتجهیزات در سال مالی 99 تا ارزش یک هزارو 900 میلیارد تومان درمقابل خطرات ناشی از حریق، سیل، زلزله ومسئولیت تحت پوشش بیمه قرار داشت.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید