کاهش بیش از 43 درصدی حق بیمه صادره بساما در فروردین ماه

0

بررسی عملکرد بیمه سامان در فروردین سال جاری حکایت از ان دارد که این شرکت 1774 میلیارد ریال حق بیمه صادره داشته که این رقم در ماه گذشته 4095 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش نبض بیمه، در مقابل خسارت پرداختی بساما ماه گذشته 1423 میلیارد ریال بوده که این رقم در فروردین ماه 712 میلیارد ریال بوده است.

بیشترین سهم حق بیمه صادره در پرتفوی بساما مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار با 46  درصد بوده است و پس از آن بیمه درمان با 16 درصد و بیمه زندگی غیر اندوخته دار با 16 درصد و بیمه ثالث اجباری با 9 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

بیمه درمان با 57 درصد و بیمه زندگی اندوخته دار با 24 درصد بیشترین سهم را در خسارت پرداختی بساما در فروردین ماه داشته اند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید