حق بیمه دارایی های کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان چقدر تمام شد؟

0

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان، دارایی های ثابت خود که شامل ماشین آلات، ساختمان و تاسیسات و وسایل نقلیه بوده را تا ارزش ۱۰۸۴۰۵۹ میلیون ریال، یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان درمقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،صاعقه، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قرارداد.

 مجموع دارایی های این شرکت تا پایان آذرماه سال گذشته حدود 172 میلیارد تومان بوده است.

این شرکت درعین حال،موجودی مواد وکالا ازقبیل دانه، کلزا، روغن و سویا را نیز تا ارزش 1521492 میلیون ریال یعنی 152 میلیارد تومان در مقابل خطرات ناشی ازآتش سوزی، زلزله و آتشفشان تحت پوشش بیمه قراردارد.

مجموع مواد اولیه شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان حدود 75 میلیاردتومان وکالای ساخته شده این شرکت هم تا پایان آذرماه سال گذشته 16 میلیارد تومان بوده است.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان، هزینه بیمه دارایی های خود تا دوره مورد بررسی را حدود 490 میلیون تومان ذکر کرده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید