تعداد بیمه نامه های کارت سبز ۵۹.۲ درصد کاهش پیدا کرد

0

حجم مبالغ حق بیمه تولیدی کارت سبز ایران از حدود ۸۴.۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۸۵.۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛این افزایش به دلیل احتساب آمار فعالیت شرکت بیمه ایران معین بوده در حالیکه سال‌های قبل، آمار عملکرد بیمه کارت سبز در کشور، منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران بود.

در سال گذشته حق بیمه کارت سبز نسبت به سال قبل 114.3 درصد افزایش داشت در حالیکه تعداد بیمه نامه های این سال، 59.2 درصد کاهش پیدا کرده و به ۲.۶۱۱ فقره رسیده است.

خسارت پرداختی و تعداد خسارت

مقدار خسارت پرداختی کارت سبز از 23.3 میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به حدود 165.3 میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است یعنی (7.1 برابر) که این افزایش نیز به دلیل احتساب فعالیت شرکت بیمه ایران معین بوده است.

هرچند که در سال های گذشته، آمار عملکرد بیمه کارت سبز در کشور منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران بود.

در سال گذشته، مقدار خسارت پرداختی در مقایسه با سال قبل 16.9 درصد رشد پیدا کرد.

همچنین تعداد خسارت‌ها(تصادفات) در سال مذکور ۶۱ فقره بود.

ضریب خسارت

محاسبه ضریب خسارت بیمه کارت سبز (حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد) حاکی از آن است که میزان این ضریب طی دوره پنج ساله اخیر نوسان داشته اما به طور کلی از7.5 درصد در سال ۱۳۹۵ به 34.9 درصد در سال گذشته رسیده است(4.7 برابر).

درمقابل، ضریب خسارت سال گذشته در مقایسه با سال گذشته 43.6 واحد کاسته شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید