میزان رشد بیمه نامه صادره صنعت بیمه درسال گذشته؛ کمتر ازیک میلیون فقره

0

میزان افزایش صدور بیمه نامه صنعت بیمه درسال گذشته در مقایسه با سال ما قبل از آن، تنها ۸۱۱.۱۴۷ فقره بوده است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛به عبارتی، میزان رشد صدور بیمه نامه صنعت بیمه  از سال 98 تا  سال 99 کمتر از یک میلیون فقره بوده است.

صنعت بیمه درسال گذشته تعداد 64 میلیون و 42 هزارو 242  فقره بیمه نامه صادر کرده که تعداد 28 میلیون و 72 هزارو 880  فقره بیمه نامه آن مربوط به بخش دولتی  و35 میلیون و 969 هزارو 362  فقره بیمه نامه آن  نیز مربوط به بخش غیردولتی صنعت بیمه  بوده است.

در یک مقایسه ساده بین تعداد بیمه نامه‌های دولتی سال 99 نسبت به سال 98 مشخص می‌شود که میزان رشد تعداد بیمه نامه‌های دولتی صنعت بیمه حدود 501.328 فقره بوده است.

همچنین مقایسه بین تعداد بیمه نامه‌های غیردولتی سال 99 نسبت به سال 98  نشان می دهد که رشد تعداد بیمه نامه‌های غیردولتی صنعت بیمه  حدود 309.819 فقره بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید