فاصله زیاد جانشین پروری در صنعت بیمه، با وضعیت مطلوب

0

بررسی سایت های رسمی برخی از شرکت های بیمه ای نشان می دهد که درتعدادی از شرکت ها، ردیف مدیران سطوح میانی آنها خالی بوده و هنوز فرد مربوطه برای آن سمت سازمانی معرفی نشده است.

البته این امر شامل اکثر شرکت های بیمه ای  نیست و در تعداد اندکی  ازشرکتهای بیمه ای به چشم می خورد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛گفته می شود که مهمترین دلیل خالی بودن جایگاه مدیران سطوح میانی در برخی از شرکتها، ناشی از کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه است.

منابع انسانی، مهمترین نقش را در ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت بیمه ایفا می‌کند.

بنابراین جانشین ‌پروری به عنوان یک ضرورت برای سازمان‌های بیمه و به طور کلی صنعت بیمه مطرح بوده است.

فرآیند جانشین پروری در شرکت های متعدد بیمه ای به صورت های مختلفی انجام می شود،اما نمی توان در وضعیت کنونی، الگویی یکسان برای آن به عنوان صنعت بیمه در نظر گرفت.

روند جانشین پروری در برخی از شرکت های بیمه ای مطلوب تر و بهتر ازشرکت های دیگر انجام می شود،با این وجود، با وضعیت مطلوبِ جانشین پروری در این شرکت‌ها فاصله زیادی وجود دارد.

گفته می شود که بهره‌گیری از برنامه جانشین ‌پروری توسط شرکت‌های با قدمت بیشتر به مراتب کمرنگ تر بوده و درمقابل، شرکت های تازه تاسیس به واسطه جدیدتر بودن نگاه مدیران، تکیه بیشتری بر مفاهیم  تخصصی حوزه منابع انسانی دارند.

براستی آیا وقت آن نرسیده تا توجه بیشتری به امر جانشین پروری صورت گیرد؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید