عملکرد ضعیف بیمه درمان (بساما) در نیمه نخست سال/حق بیمه صادره 11 درصد؛ خسارت پرداختی 57 درصد

0

بیمه سامان در حالی طی دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور سال جاری 485 میلیارد ریال حق بیمه صادره در بیمه درمان داشته که طی همین مدت خسارت پرداختی این بیمه نامه با ثبت رقم 488 میلیارد ریال، سهم 57 درصدی در خسارت پرداختی توسط این شرکت داشته است.

به گزارش نبض بیمه، در پرتفوی بیمه ای بیمه سامان، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه بیمه درمان با ثبت رقم 2573 میلیارد ریال سهم 20 درصد داشته و در مقابل سهم خسارت پرداختی این بیمه نامه طی نیمه نخست با ثبت رقم 2143 میلیارد ریال، 52 درصد بوده است.

پس از بیمه درمان، بیمه زندگی اندوخته دار با ثبت رقم 925 میلیارد ریال سهم 22 درصدی در خسارت پرداختی این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال داشته و البته حق بیمه صادره این بیمه نامه نیز طی این مدت 5793 میلیارد ریال بوده است.

شرکت طی شهریور ماه 4231 میلیارد ریال درآمد داشته و در مقابل بیش از 851 میلیارد ریال خسارت پرداختنی داشته،مقایسه عملکرد این شرکت در شهریور ماه با مرداد ماه نشان می دهد که بساما در مرداد ماه 2027 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده و در مقابل 618 میلیارد ریال خسارت پرداختی داشته است.

بیمه سامان در نیمه نخست سال جاری 12645 میلیارد ریال درآمد از محل حق بیمه صادره انواع بیمه نامه شناسایی کرده و در مقابل خسارت پرداختی طی این مدت 4141 میلیارد ریال بوده، این ارقام در پایان شهریور سال گذشته به ترتیب 7106 میلیارد ریال و 2942 میلیارد ریال بوده است.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید