زمان پرداخت مستمری مهر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

0

زمان‌بندی پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ماه جاری از ۲۰ مهر آغاز شده  و تا ۳۰ مهر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد.

نام حرف تاریخ پرداخت

آ،ا ۱۴۰۰/۷/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۷/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۷/۲۲
ب ۱۴۰۰/۷/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۰/۷/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۷/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۰/۷/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۷/۲۷
ق، س ۱۴۰۰/۷/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۷/۲۸
ر،ط،ظ،خ ۱۴۰۰/۷/۲۹
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک،د،ش،ع،ن،م و بنیاد شهید ۱۴۰۰/۷/۳۰

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی از جمله درمان قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید