خواب خرگوشی اركان نظارت و فعاليت غير مجاز مشاور سرمايه گذاری و مديريت دارايی در زيرمجموعه بيمه سامان

0

بررسي صورت هاي مالي شركت زيرمجموعه بيمه سامان(هلدينگ سرآمد) حكايت از ارائه خدمات مشاور سرمايه گذاری و مديريت دارايی به اشخاصی غير از شرکتهاي سرمايه پذير، خارج از فعاليت هاي مجاز جهت شرکت هاي هلدينگ  دارد كه اين موضوع مورد توجه حسابرس نيز قرار گرفته و به آن اشاره كرده و حال اين سوال پيش مي آيد كه در خواب خرگوشی اركان نظارتي چرا يك شركت بايد در حيطه اي تخصصي كه فعاليت در آن  مستلزم مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و  احراز صلاحيت هاي ويژه حرفه اي بوده، فعاليت كند ضمن آنكه سود خالص اين شركت طي دوره مالي گزارش شده با كاهش 49 درصدي همراه بوده است.

به گزارش نبض بيمه، حسابرس به عدم رعايت مفاد بند 1 و 2  ماده 7 “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان” مبنی بر اختصاص حداقل 80 درصد داراییهای شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و همچنین اختصاص حداقل 70 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری به طوری که در شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه پذیر به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل آن ها را به دست آورد، اشاره كرده است.

صورت های مالی زیر مجموعه بیمه سامان در حالی منتشر شده كه حكايت از كاهش 49 درصدی سود خالص این شركت از 4558 میلیارد ریال به 2335 ميلیارد ریال دارد و نكته جالب آنكه شركت اقدام به خرید 62/1 دانگ مشاع از عرصه و اعیان مجتمع اداری و تجاری برج جام كرده كه موسسه حسابرسی نتیجه گیری خود در خصوص صورت های مالی این شركت را بر این اساس تعدیل نكرده و حال آنكه سند مالکیت ساختمان خریداری شده مذکور طبق مبایعه نامه منعقده می بایست در تاریخ 30/11/1400 به نام شرکت منتقل شود.

همچنين بر اساس یادداشت توضیحی 34 صورتهای مالی پیوست منعکس شده، دفاتر شرکت از بابت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای 1396، 1397 و 1399 و فصل بهار سال 1400 و از بابت رعایت مقررات سازمان تامین اجتماعی از سال 1399 رسیدگی نشده و تعیین بدهی قطعی شرکت در ارتباط با موارد فوق منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مراجع ذیربط است.

در یادداشت توضیحی 2-11 صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد گزارش شرکت سرمایه گذاری در ملک – ساختمان تجاری و اداری پروژه در حال ساخت میرداماد (2 دانگ عرصه و اعیان) را بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 6.190 میلیارد ریال بفروش رسيده که منجر به شناسایی مبلغ 2.107 میلیارد ریال سود شده و در مقابل فروش ساختمان مذکور، شرکت اقدام به خرید 62/1 دانگ مشاع از عرصه و اعیان مجتمع اداری و تجاری برج جام عمدتا” بر مبنای گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 6.210 میلیارد ریال كرده که سند مالکیت ساختمان خریداری شده مذکور طبق مبایعه نامه منعقده بايد در تاریخ 30/11/1400 به نام شرکت منتقل شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید