تاسیس شرکت تخصصی بیمه در زمینه درمان منطقی نیست

0

به گزارش «نبض‌بیمه»؛یک کارشناس صنعت بیمه، گفت: اینکه شرکت بیمه‌ای بخواهد به صورت مادرتخصصی در زمینه رشته درمان فعالیت کند بعید است زیرا سهام بسیاری از شرکت‌ها دربورس عرضه می‌شود درنتیجه باید برای سهامداران سودآور باشند و درمان رشته‌ای نیست که حاشیه سودی داشته باشد.

“سیامک ملک مطیعی”گفت: ارائه پوشش درمانی طبق قوانین موجود به عهده دولت است و دولت از طریق سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی تکلیف دارد که این خدمات را به آحاد جامعه ارائه دهد.

وی، افزود: برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی به صورت تخصصی بیمه زندگی ارائه می‌دهند اما درخصوص ارائه بیمه تکمیل درمان به صورت تخصصی  چند متغیروجود دارد که این متغیرها به هیچ وجه دست شرکت‌های بیمه‌ای نیست، از جمله رشد سالانه هزینه درمان که توسط یک نهاد دولتی تغییرمی‌یابد.

این ارزیاب خسارت رشته درمان، اذعان داشت که بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی  تعرفه اعلام شده را نمی‌پذیرند و به همین دلیل بار این افزایش تعرفه بردوش شرکت‌های بیمه بازرگانی که وظیفه ذاتی آنها نیست، می‌افتد.

ملک مطیعی، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای با فعالیت دررشته تکمیل درمان به دنبال بازاری برای سایر پوشش‌های بیمه‌ای هستند، ادامه داد: علاوه برحق الزحمه‌ها وارزش نسبی که برای خدمات درمانی در کشور درنظر گرفته شده تعرفه‌ها درسال  چندین باردچار تغییرمی‌شوند درحالیکه قراردادهای بیمه یکساله هستند.

این کارشناس صنعت بیمه، معتقد است که شرکت‌های بیمه‌ای برای اینکه بتوانند پوشش‌های رشته‌های دیگر بیمه‌ای مانندعمر، حوادث، مسئولیت وآتش سوزی یک مجموعه را بگیرند، رشته درمان را می‎گیرند تا زیان این رشته توسط رشته‌های دیگر جبران شود ولی اینکه بخواهند به صورت شرکت‌های مادرتخصصی دراین زمینه فعالیت کنند خیلی ضعیف است.

ملک مطیعی، خاطرنشان کرد که در دهه 70 یک شرکت بیمه‌ای تخصصی دررشته درمان فعالیت کرد و با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بسیاری هم همکاری می‌کرد اما تغییر مسیر داد زیرا ضریب خسارت رشته درمان آنقدر بالا بود که بیمه مرکزی به این شرکت اجازه داد که وارد پوشش‌های اموال شود تا بتواند از آورده دیگر رشته‌های بیمه‌ای زیان درمان را جبران کند.

این کارشناس صنعت بیمه، با بیان اینکه تاسیس شرکت مادرتخصصی درمانی منطقی نیست، گفت: قراردادهای متعلق به سازمان‌ها گاها برای شرکت بیمه 200 درصد زیان دارد اگر فقط در همین رشته کار کند این زیان‌های انباشته را کدام منبع مالی می‌خواهد تامین کند که این شرکت بتواند به حیات و بقای اقتصادی خود در صنعت بیمه ادامه دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید