انحراف 34 درصدی سود خالص بیمه مرکزی از بودجه مصوب علی رغم رشد 39 درصدی سود ناخالص/سهم آگهی و تبلیغات در هزینه های اداری بیمه مرکزی

0

سود خالص بیمه مرکزی در سال 99 نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی سال 98، در حالی کاهش داشته و رقم 69.5 میلیارد تومان گزارش شده که اکثر شرکت های بیمه ای به دلیل سرمایه گذاری در سهام سود قابل توجهی در سال 99 شناسایی کرده بودند و این سوال مطرح است که چرا سود بیمه مرکزی علی رغم سودآوری شرکت های زیرمجموعه در سال 99 کاهش یافته و جالب تر آنکه سود ناخالص با رشد 39 درصدی نسبت به بودجه مصوب بیش از 246.9 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش نبض بیمه،بررسی صورت های مالی بیمه مرکزی منتهی به 30 اسفند سال 1399 حکایت از آن دارد که نهاد ناظر صنعت بیمه که به تازگی و با تغییرات در آیین نامه کارمزد نمایندگان بیمه سروصدای زیادی به پا کرده، به کارکنان خود که کمتر از 500 نفر هستند، بیش از 305.7 میلیارد تومان وام اعطا کرده است.

از مبلغ 305 میلیارد، بیش از 286 میلیارد تومان آن در حصه بلندمدت قرار دارد و حصه جاری تنها 19.7 میلیارد تومان بوده است.

همچنین 109.7 میلیارد تومان از این مبلغ به وام ضروری کارکنان، 183.8 میلیارد تومان به وام مسکن کارکنان و 12.1 میلیارد تومان به وام اتومبیل اختصاص یافته است.

همچنین هزینه های اداری بیمه مرکزی بیش از 57.3 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ بیش از 103 میلیارد ریال مربوط به آگهی و تبلیغات بوده است.

سود خالص بیمه مرکزی در سال 99 نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی سال 98، در حالی کاهش داشته که اکثر شرکت های بیمه ای به دلیل سرمایه گذاری در سهام سود قابل توجهی در سال 99 شناسایی کرده بودند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید