زمان‌بندی پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

0

زمان‌بندی پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از ایرنا از سازمان تامین اجتماعی،  پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۳۱ شهریور بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا ۱۴۰۰/۶/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۶/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۶/۲۲
ب ۱۴۰۰/۶/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۰/۶/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۶/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۰/۶/۲۶
ح ۱۴۰۰/۶/۲۷
ق، ر، س ۱۴۰۰/۶/۲۸
ط، ظ، خ ۱۴۰۰/۶/۲۹
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۶/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک ۱۴۰۰/۶/۳۰
د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید و همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۶/۳۱

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی از جمله درمان قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید