تعلیق نماد بیمه رازی به ظن وقوع جرائم ماده 46

0

نماد بیمه رازی نیز مجددا تعلیق شد و بر این اساس به استناد بند 7 ماده 13مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1400/06/24 تعلیق می شود.

به گزارش نبض بیمه،و اما ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار چیست و چه دسته از جرائمی را شامل می شود؟

ماده 46 – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:1 – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یابه نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2 – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
3 – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4 – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره 1 – اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 – اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

روز دوشنبه 14 تیر ماه سال جاری نماد شرکت بیمه رازی(ورازی) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف می شود و طبق قوانین بورس نماد باید حداکثر دو روز کاری بعد بازگشایی شود، لیکن روز شنبه 19 تیر که سهامداران منتظر بازگشایی نماد هستند، بیمه رازی اصلاحیه مربوط به شفاف سازی اطلاعات گروه الف را راهی کدال می کند و بازگشایی نماد به دو روز دیگر موکول می شود.

لیکن روز 21 تیر ماه فرابورس ایران در اطلاعیه ای آب پاکی را بر دستان سهامداران منتظر ورازی می ریزد و از تعلیق نماد معاملاتی تا تاریخ 1400/05/04 به دلیل وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، می دهد  و همچنین تاکید می کند که بازگشایی نماد معاملاتی منوط به رفع ابهام در خصوص اطلاعات با اهمیت منتشر شده است.

در نهایت این نماد روز 16 مرداد ماه بازگشایی می شود و در نخستین روز معاملاتی با رشد 10 درصدی حدود 7.634 میلیون سهم آن معامله می شود.

و نکته جالب توجه آن است که 1367 ریال در روز 13 تیرماه تاکنون به 1988 ریال رسیدهخ و بیش از 700 میلیون سهم این شرکت بیمه ای طی کمتر از یک ماه در تابلوی بزاارپایه زرد فرابورس داد و ستد شده است.

به گزارش نبض بیمه، دلیل تعلیق نماد ورازی به افشای اطلاعات گروه الف این شرکت در تاریخ 14 تیر ماه و اصلاحیه این افشا برمی گردد، بیمه رازی در این افشا از برنده شدن در مناقصه مهم و قرارداد با وزارت نیرو خبر داد.

موضوع این قرار داد انجام خدمات بیمه ای بوده و تاريخ انعقاد قرارداد 1400/04/13 و مبلغ قرارداد نیز 12,000,000 میلیون ریال است،نحوه تسویه این قرارداد یک ساله بوده و در شرح جزئيات قرارداد اینگونه آمده که بر اساس فراخوان شماره 530/22186/1400 مورخ 13/04/1400 وزارت نیرو با موضوع بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث کارکنان و اموال به وزارت خانه و همه شرکت های زیر مجموعه با پراکندگی در سطح کل کشور، شرکت بیمه رازی به همراه دو شرکت دیگر برنده این مناقصه اعلام شده است.

تعداد نفرات بیمه شده بر اساس اسناد مناقصه مذکور حداقل 400000 نفر با حداقل ارزش ریالی مجموع این بیمه نامه ها در رشته درمان به مبلغ حدود 10000 میلیارد ریال به انضمام 20000 میلیارد ریال بیمه نامه رشته اموال جمعاً در حدود 12000 میلیارد ریال است که سهم نهایی شرکت بیمه رازی از پرتفوی مذکور بعد از تفاهم با دو شرکت بیمه گر دیگر تعیین و نهایی می شود و تاريخ مؤثر اجراي قرارداد نیز1400/04/13 اعلام می شود.

تا اینجا همه چیز ظاهرا شفاف است، لیکن این قرارداد با وزارت نیرو  محل مناقشه با سازمان بورس و بیمه مرکزی می شود.

بیمه رازی برای برنده شدن در این مناقصه نرخ فنی 250 هزار تومان را اعلام کرده و با حدود 20 تا 25 درصد زیر نرخ مصوبی که مورد تایید سندیکای بیمه گران بوده، برنده شده است.

همین تعهد خارج از عرف بیمه رازی در مناقصه وزارت نیرو منجر به آن می شود که سازمان بورس از اطلاعات ارائه شده قانع نشود و نماد بیمه رازی به دلیل عدم شفافیت این قرارداد از 14 تیر ماه تاکنون تعلیق بوده است.

بیمه مرکزی در نامه ای به مدیر عامل بیمه رازی، نرخ فنی بیمه با بررسی این قرارداد، مغایرت شرایط آن را با مجوز دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی اعلام می کند و متذکر می شود حق بیمه پیشنهادی در این قرارداد فاقد توجیه فنی است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید