عدم انسجام در امور بیمه ای به بیمه گذاران آسیب وارد می کند

0

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه البرز،گفت: تجربه نشان داده که بیشتر ریسک های بیمه گذاران توسط بیمه نامه های موجود تحت پوشش قرار می گیردو بیمه گذاران می توانند با شناسایی ریسک فعالیت های خود و استفاده از مشاوران HSE و بیمه ای ، نسبت به مدیریت ریسک و حداکثر واگذاری به شرکت های بیمه ای اقدام کنند.

“غلامرضا آقاخانی”گفت: هربیمه نامه، بسته ای است که خطرات متنوعی را که در چارچوب گروه های بیمه ای قرار می گیرند، تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛وی، بابیان اینکه واحد تفکیک بیمه نامه ها و نوع خطرات آن ها براساس گروه بندی انجام شده در صنعت بیمه است، افزود: این تفکیک در همه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده وآیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه براساس تعیین شرایط همین انواع بیمه نامه هابوده و سیستم های بیمه گری و مالی و اتکایی شرکت های بیمه ای نیز براساس همین تفکیک نوع ریسک های تحت پوشش سازماندهی و ساماندهی شده اند.

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه البرز، تصریح کرد: به عنوان نمونه ، بیمه نامه  باربری برای پوشش خطرات حمل محمولات است که شرایط بیمه نامه ، نرخ ها ، کارمزد ها ، سهم بیمه گر اتکایی اجباری ، با بیمه نامه دیگری که خطرات مربوط به آتش سوزی و خطرات تبعی را پوشش می دهد ، متفاوت است.

آقاخانی، اذعان داشت که بیمه گذاران خصوصاً بیمه گذاران حرفه ای با توجه به شناخت از ریسک های فعالیت خود نسبت به تهیه  بیمه نامه در رشته های مختلف بیمه ای اقدام می کنند.

وی،ادامه داد:این موضوع که ممکن است بیمه نامه صادره توسط شرکت های بیمه ای در یک رشته خاص به عنوان مثال رشته مسئولیت، کفایت پوشش همه ریسک های قابل تصور برای یک بیمه گذار خاص در آن رشته را نداشته باشد ، مسأله و موضوع دیگری است.

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه البرز، با اشاره به شرایط رقابتی موجود دربازار بیمه، افزود: شرکت های بیمه ای با استفاده از تجربیات اجرایی خود و استفاده از پتانسیل های موجود در آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی بیمه ، بخش زیادی از ریسک های بیمه پذیر مشتریان خود را پوشش می دهند.

آقاخانی، اظهارکرد:اگر از نظر بیمه گذاران ریسک های خاصی تحت پوشش قرار نگرفته است ، باید علت را در کمبود اطلاعات بیمه گران از ریسک مورد نظر ، منحصر به فرد بودن ریسک، عدم شایع بودن آن در جهت برآورد نرخ و توزیع ریسک بررسی کرد.

وی،یکی از مهمترین موضوعاتی که به بیمه گذاران آسیب   وارد می کند را ناشی از  عدم انسجام در امور بیمه ای بسیاری از بیمه گذاران دانست و گفت:در هر شرکت و هر برهه زمانی ، واحد های مختلفی متولی امور بیمه ای سازمان هستند و مسلم است که بدون وحدت اجرایی نزد بیمه گذاران ، امکان بدون پوشش ماندن برخی از ریسک ها وجود خواهد داشت.

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه البرز، گفت:انعقاد قرارداد های بیمه ای در رشته های مختلف بیمه ای با بیمه گران مختلف خود عاملی برای افزایش امکان عدم پوشش کامل بیمه ای است.

آقاخانی، اظهارکرد: بیمه گران بدون اطلاع از مفاد سایر قرارداد های بیمه گذار نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می کنند.

وی،افزود: در صورت تجمیع امور بیمه ای نزد یک شرکت بیمه ، با توجه به در دسترس بودن شرایط هر بیمه نامه ، امکان عدم پوشش برخی از ریسک ها و هم چنین پیش گیری از هم پوشانی برخی از ریسک ها و پرداخت حق بیمه اضافی کاهش خواهد یافت.

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه البرز ، گفت: بیمه خدمتی است که علاوه بر حساسیت های مالی، یک موضوع حقوقی خاص و پیچیده است و برای صدور یک بیمه نامه مناسب نیاز به مذاکرات کارشناسی ، بازدیدهای میدانی ، توافقات خاص و بعضاً تأمین نظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظرو بیمه گر اتکایی و هم چنین سایر بیمه گران اتکایی را خواهد داشت.

آقاخانی، معتقد است که انتخاب بیمه گر توسط بیمه گذار طی فرآیند مناقصه ، مشکلات بیشتری را برای بیمه گذاران فراهم می کند.

وی، خاطرنشان کرد که تفاوت های ماهیتی و تخصصی بیمه نامه های مختلف ، تفکیک بیمه نامه ها با شرایط موجود را توجیه پذیر می کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید