اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران بیمه نامه تکمیل درمان گروهی ندارند

0

معاون اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران، با بیان اینکه نانوایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قراردارند، افزود: اعضای اتحادیه متبوع وی به صورت گروهی از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده نمی کنند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛”قاسم زراعتکار” گفت: نانوایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، البته کارفرما یعنی آن کسی که متصدی نانوایی است تحت پوشش بیمه نیست و تنها کارگرانی که در نانوایی کارمی کنند بیمه هستند.

وی، با بیان اینکه اعضای صنف متبوع وی از بیمه نامه تکمیل درمان به صورت گروهی استفاده نمی کنند، افزود: اتحادیه ۵ سال پیش قراردادی با یک شرکت بیمه دولتی داشت که به تعهدات خود خیلی خوب عمل نکرد به همین دلیل قرارداد هم تمدید نشد.

معاون اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران، خاطرنشان کرد که نانوایان به صورت انفرادی از بیمه های تکمیل درمان، مسئولیت، آتش سوزی و عمر استفاده می کنند.

زراعتکار گفت که اعضای اتحادیه از عملکرد شرکت های بیمه ای در هنگام پرداخت خسارت رضایت چندانی ندارند.

در حال حاضر تعداد اعضای اتحادیه نانوایان سنتی دراستان تهران ۱۰ هزار و۶۰۰  و در شهرستان تهران هم حدود ۶ هزارنانوایی است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید