ایجادسامانه سوابق پزشکی مشتریان کمک بزرگی به صنعت بیمه خواهد کرد

0

رییس اداره اشخاص شرکت بیمه امید، با بیان‌ اینکه راه اندازی سامانه سوابق پزشکی مشتریان بیمه‌ای کمک بزرگی به صنعت بیمه می‌کند، افزود: راه اندازی این سامانه از بروز برخی تقلب و تخلفات در رشته بیمه تکمیل درمان جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛علی باقری” ، با بیان‌اینکه تمامی اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای در سامانه سنهاب بیمه مرکزی نگهداری می‌شود، افزود: بیمه مرکزی به دلیل دسترسی به اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند بانی ایجاد این سامانه باشد.
رییس اداره اشخاص شرکت بیمه امید، اذعان داشت که اگر استعلام سوابق به صورت گروهی نباشد و نیازی به افشای اطلاعات قراردادهای شرکت‌ها هم نباشد، شرکت‌ها مخالفتی با ایجاد آن نخواهند داشت.
باقری، ادامه داد: البته استعلام خسارت بیمه شده در وبسایت بیشتر شرکت‌ها موجود است اما برای دسترسی به اطلاعات خسارت چند سال گذشته بیمه شده نیازمند آگاهی و شناسایی بیمه‌گر در سنوات گذشته است که امر دشواری است.
باقری، یکی از مزایای اصلی راه اندازی این سامانه را جلوگیری از برخی تخلفات در رشته بیمه تکمیل درمان برشمردوگفت: ممکن است بیمه‌ شده‌ای در انتهای یک قرارداد هزینه‌ای را از بیمه‌گرخود بگیرد و ابتدای قرارداد بعدی مجددا همین هزینه را ازبیمه‌گرجدید مطالبه کند که با کمک این سامانه کنترل و جلوگیری از پرداخت خسارت تکراری به راحتی صورت می‌پذیرد.
وی، معتقد است که سامانه سوابق پزشکی مشتریان، دربخش تخلفات رشته‌تکمیل درمان بسیار تاثیرگذارخواهد بود به خصوص دربخش‌های دندانپزشکی،ویزیت، عینک، سمعک و هزینه های مشابه بسیارکمک خواهدکرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید