رشد سود خالص بیمه دانا علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های بیمه ای

0

نکته منفی در صورت مالی دانا رشد خالص هزینه های بیمه ای است، در حالی که این رقم در پایان دوره سالانه منتهی به 30 اسفند 1399 حدود 345.8 میلیارد تومان بوده فقط در فصل بهار به بیش از 228.2 میلیارد تومان افزایش داشته  است.

به گزارش نبض بیمه،در حالی که بررسی صورت مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به  31 خرداد 1400 برخی شرکت های بیمه ای حکایت از کاهش سود خالص به دلیل کاهش چشمگیر درآمد  سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی دارد، لیکن بیمه دانا عملکرد قابل قبولی داشته و علاوه بر آنکه زیان ناخالص فعالیت بیمه ای دوره مشابه قبلی را به سود تبدیل کرده، رشد مناسبی گرچه رقم آن در مقایسه با برخی شرکت های بیمه ای چشمگیر نیست، داشته است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای این شرکت طی فصل بهار سال جاری 1442 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه قبلی زیان بیش از 1376 میلیارد ریال گزارش شده است.

همچنین درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی نیز با رشد 231 درصدی از 162 میلیارد ریال به بیش از 538 میلیارد ریال افزایش داشته است.

سود عملیاتی با رشد 205 درصدی 363 میلیارد ریال گزارش شده که پس از کسر مالیات با افزایش 148 درصدی، سود خالص 308 میلیارد ریالی را برای دانا به همراه داشته و بر این اساس، سود خالص هر سهم نیز با رشد 148 درصدی 77 ریال گزارش شده است.

نکته منفی در صورت مالی دانا رشد خالص هزینه های بیمه ای است، در حالی که این رقم در پایان دوره سالانه منتهی به 30 اسفند 1399 حدود 345.8 میلیارد تومان بوده فقط در فصل بهار به بیش از 228.2 میلیارد تومان افزایش داشته  است.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید