حذف برخی از کلوزهای بیمه مسئولیت مشکلات زیادی برای پیمانکاران ایجاد کرد

0

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان خراسان رضوی، با بیان اینکه حذف برخی از کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما مشکلات زیادی برای پیمانکاران ایجاد می کند، افزود: حذف کلوزها باید با رضایت طرفین و شور ومشورت باشد شاید بشود کلوزها را با افزایش حق بیمه تامین کرد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛”مهدی منوچهری” گفت: تصمیم گیریهایی که از سوی بیمه گران درخصوص حذف کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان گرفته شد نشان ازاین موضوع دارد که هیچ ارتباطی بین بیمه گران و بیمه گذاران وجود ندارد.

وی، افزود: از 18 کلوزی که وجود داشته 7 کلوز حذف شده و این کلوزها حاصل سال ها جمع بندی بوده و حتما لازم بوده که تاکنون وجود داشته است.

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان خراسان رضوی، اظهارکرد: برخی از کلوزهایی که از بیمه مسئولیت کارفرما حذف شده مشکل چندانی ایجاد نمی کند اما حذف برخی از کلوزها همانند کلوز شماره 3، (مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکاران اصلی و فرعی)، واقعا مشکل سازاست.

منوچهری، با بیان اینکه با حذف این کلوز مشکلات بسیاری برای پیمانکاران ایجاد می شود، افزود:  درکار پیمانکاری هیچوقت به تعداد نیروهای لازم کار استخدامی وجود ندارد چون نوع  کار فصلی است و بیمه گرهم این را می داند.

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان خراسان رضوی، با اشاره به کلوز7(غرامت هزینه های پزشکی وارده به شخص بیمه گذار ناشی از حوادث حین کار در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه)، توضیح داد: حذف این کلوز درست نیست، کارگر باید هزینه های درمانی خود را بپردازد و بیمه گراین هزینه را دریافت کرده است.

منوچهری با بیان اینکه حذف کلوز شماره 9  مشکلات زیادی را برای پیمانکاران ایجاد می کند، افزود: بیمه گذار بیمه می خرد که آرامش و امنیت شغلی داشته باشد، با حذف این کلوز مسئولیت بیمه گران کاهش می یابد.

حذف کلوزها باید با رضایت طرفین و شور و مشورت باشد

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان خراسان رضوی، گفت: حذف کلوزها باید با رضایت طرفین و شور و مشورت باشد و طرفین به یک رضایت نسبی برسند شاید بشود کلوزها را با افزایش حق بیمه تامین کرد.

منوچهری، با بیان اینکه شرکت های بیمه ای هم نباید متضرر شوند چون سازمان هایی انتفاعی هستند و نیاز به سود دهی دارند،افزود: بیمه سابقه چندین ساله در کشور ما دارد چرا باید اینگونه با آن برخورد کنیم؟ در تمامی دنیا همه نوع بیمه نامه ای برای آرامش افراد وجود دارد و قرار نیست که فقط نظرات شخصی اعمال شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید