هزینه های عمومی بیمه آرمان را زیانده کرد

0

بیمه آرمان که با نماد آرمان در بازار زرد فرابورس حضور دارد،از سود 547 میلیارد ریالی در پایان اسفند 1398به زیان 132 میلیارد ریالی در 30 اسفند 1399 رسیده که علی رغم سود ناخالص 835 میلیارد ریالی، هزینه های عمومی اداری 971 میلیارد ریالی زیان عملیاتی را به این شرکت تحمیل کرده است.

به گزارش نبض بیمه، گرچه سرمایه شرکت از 150 میلیارد تومان به 250میلیارد تومان افزایش یافته و صورت های مالی جدید با توجه به سرمایه جدید ثبت شده، لیکن به نظر می رسد  رشد 55 درصدی هزینه های عمومی و اداری با ثبت رقم 971 میلیارد ریال بیش از سود حاصل از فعالیت بیمه ای و سرمایه گذاری این شرکت بیمه ای بوده است.

در حالی که سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی 364 میلیارد ریال بوده و با احتساب درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی ، سود ناخالص فعالیت بیمه ای این شرکت با احتساب درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع بیش از 835 میلیارد ریال بوده، لیکن رشد 55 درصدی و ثبت رقم 971 میلیارد ریال هزینه های عمومی و اداری، زیان عملیاتی 136 میلیارد ریالی را به استناد این صورت های مالی حسابرسی شده برای آرمان در پی داشته است.

اطلاعات مالی شرکت در جدول زیر نشان داده شده، لطفا روی تصویر کلیک کنید.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید