صنعت بیمه نمی‌تواند برای صنایع دیگر تعیین تکلیف کند

0

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه وظیفه اصلی صنعت بیمه، ارتقای ایمنی نیست، افزود: ضوابطی باید وجود داشته باشد که استانداردهای ایمنی درهر حوزه‌ای را تعریف کند که اگر آن استانداردها را نداشته باشند اصلا نتوانند فعالیت کنند نه اینکه صنعت بیمه استاندارد صنایع را تعیین کند.

“محمد حیدری” گفت: وظیفه اصلی صنعت بیمه این است که ریسک های صنایع را بپذیرد و بیمه کند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛وی، اظهارکرد: ایمنی درصنعت بیمه نقش ثانویه دارد، بیمه گرقیمت نهایی را متناسب با ایمنی صنایع پیشنهاد می دهد و ارزیابی ریسک هم براساس ایمنی انجام می شود و شرکت بیمه گر می تواند در ارزیابی ریسک اقدامات پیشگیرانه را به بیمه گذار توصیه کند.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، خاطرنشان کردکه انتظار از صنعت بیمه را باید در حد وظایف آن قائل شد و وظیفه بیمه این است که ریسک را بپذیرد که اگر اتفاقی افتاد از ‌آن صنعت حمایت کند و صنعت بیمه نمی تواند برای صنایع دیگر تعیین تکلیف کند.

حیدری، با بیان اینکه بیمه فقط می تواند قیمت تمام شده خود را متناسب با میزان خطر تعریف کند، افزود: اگر ریسک بیمه گذاری پایین بود تخفیف مناسبی می گیرد و اگرهم ریسک از حد نرمالی خارج باشد اصلا بیمه نمی کند.

ضریب خسارت صنعت بیمه درحوزه انرژی نسبت معقولی است

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه درحوزه نفت و انرژی سابقه حوادث در ایران خوب است، افزود: اگرضریب خسارت صنعت بیمه درحوزه پتروشیمی را در یک دوره 5 تا 10 ساله در نظر بگیرید نسبت معقولی است.

حیدری، اذعان داشت که زیرساخت ها در حوزه نفت و انرژی در دهه های اخیر خوب بوده و دستورات ایمنی و سیستم های کنترل خوبی دارند و نمی توان گفت که ایران به نسبت دنیاسهم کمی در ایمنی دارد و اظهارنظر دراین خصوص باید مبتنی براعداد باشد.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید