جدال حقوقی دو شرکت بیمه در چهار راه جهان کودک

0

اختصاص نبض بیمه، بیمه اتکایی امین پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399، در خصوص این صورت های مالی توضیحاتی داده است.

ماجرا از این قرار است که شرکت بیمه اتکایی امین در سال 1396 با شرکت در مزایده نسبت به خرید پلاک های ثبتی شماره 94668فرعی از ۶۹۳۳ اصلی و 27307 فرعی ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران به ترتیب مشتمل بر ساختمان واقع در چهارراه جهان کودک و محوطه مجاور (مورد استفاده به عنوان پارکینگ) از شرکت بیمه ایران اقدام کرده و اسناد مالکیت آن به طور رسمی به شرکت بیمه اتکایی امین منتقل شده لیکن به علت اینکه شرکت بیمه ایران مسئول پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه بوده، مقرر می شود پس از رسیدگی به خسارات زیان دیدگان بیمه توسعه این ملک تخلیه و تحویل داده شود.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی امین در نامه ای به مدیر عامل بورس تهران، تاکید کرده که به منظور استیفای حقوق این شرکت، پس از اقدامات اداری و مکاتبه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و همچنین طرح دعوا در مراجع قضایی، اقدامات حقوقی لازم را برای تخلیه و تصادف کامل املاک خریداری شده انجام داده و موضوع در حال پیگیری بوده و به سهامداران اطمینان خاطر داده که از تمام اهرم‌های قانونی برای حفظ حقوق سهامداران شرکت و استیفای حقوق آنان استفاده خواهد خواهد شد و از این جهت اطمینان خاطر داشته باشند.

همچنین آنگونه که از مفاد نامه مشاور حقوقی شرکت بیمه اتکایی امین خطاب به هیأت مدیره این شرکت در خصوص اقدامات صورت گرفته برای املاک فوق‌الذکر برداشت می شود این شرکت دو پلاک ثبتی مرقوم را به موجب اسناد رسمی شماره 50269مورخ 21/01/96و شماره 50270 مورخ 21/01/96 دفتر ۵۱۸ اسناد رسمی تهران پس از انجام تشریفات مزایده و به منظور تادیه و جبران خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه و زندانیان مربوط از شرکت بیمه ایران خریداری کرده است در مفاد اسناد انتقال مزبور قید شده که هر دو پلاک ثبتی به موجب اسناد رسمی اجاره ای شماره 47409 مورخ 26/03/95 و شماره 47408 مورخ25/03/95  در اجاره شرکت بیمه توسعه است.

با توجه به انقضای مدت اجاره نامه های رسمی بین شرکت بیمه ایران و شرکت بیمه توسعه و عدم تخلیه دو پلاک ثبتی مرقوم، شرکت بیمه اتکایی، از طریق اجرای ثبت  اسناد و املاک درخواست تخلیه کرده و اجرائیه های تخلیه مربوط صادر و در جریان اجرا ملاحظه شد که متاسفانه شرکت بیمه توسعه، بخشی از ساختمان و محوطه پارکینگ را به موجب اسناد عادی مورخ 25/03/1393 به شرکت سامانه آنی پوشش اجاره داده و مدت اجاره تا تاریخ 25/07/1398 بوده که منقضی شده است.

با ارائه این نامه های عادی به اجرای ثبت، متاسفانه اداره اجرای ثبت از ادامه عملیات اجرائی به لحاظ تصرف طبقه اول ساختمان توسط شرکت سامانه آنی پوشش خودداری کرده و تصمیم خود را به شرکت بیمه اتکایی امین ابلاغ کرده و پس از اعتراض شرکت بیمه اتکایی امین، تصمیم اداره اجرای ثبت در هیات نظارت ثبت تایید شده است.

بیمه اتکایی امین به منظور تسریع در امر تخلیه نظر به اینکه اجاره نامه های شرکت آنی پوشش(شخص ثالث) عادی بوده و مدت انها منقضی شده شرکت بیمه اتکایی امین درخواست های تخلیه خود را به شورای حل اختلاف منطقه مربوط تسلیم کرده و امر تخلیه از طریق وکیل شرکت در جریان است.

ساختمان پلاک ثبتی 94668/6933در تاریخ 26/04/98 توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت و ارزش آن معادل 440000 میلیون ریال اعلام شده که جزو دارایی (غیر منقول) شرکت بیمه اتکایی امین محسوب می شود.

بدهی قطعی بیمه اتکایی امین به شرکت بیمه ایران، 140963 میلیون ریال است که پس از تخلیه کامل املاک مزبور پرداخت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید