نگاهی به پرتفوی بیمه دانا در بهاری که گذشت

0

اختصاصی نبض بیمه، بررسی عملکرد ماهانه شرکت بیمه دانا(دانا) نشان می دهد که درآمد این شرکت در پایان فصل بهار سال جاری مالی نسبت به دوره مشابه قبلی رشد 40 درصدی داشته است.

بر این اساس، مجموع حق بیمه صادره بیمه دانا در فصل بهار سال جاری، 18022میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در  هار گذشته 12116 میلیارد ریال گزارش شده، همچنین خسارت پرداختی نخستین فصل سال 11600 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه قبلی 8909 میلیارد ریال بوده است.

در خرداد ماه سال جاری، بیمه دانا 8693 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده و در مقابل 3980 میلیارد ریال نیز خسارت پرداخت کرده است.

جدول زیر نشان دهنده ارقام اصلی پرتفوی بیمه دانا در خردادماه 1400 است

بررسی عملکرد بیمه دانا نشان می دهد که همچون سایر شرکت های بیمه ای، بیمه درمان همچنان پاشنه آشیل صنعت بیمه و پرتفوی آنان است.

بر این اساس، در حالی که حق بیمه صادره بیمه نامه های درمان در پرتفوی منتهی به 31 خرداد ماه 1400، 24 درصد بوده لیکن خسارت پرداختی بیمه درمان 49 درصد بوده یعنی چیزی حدود 100 درصد است.

این در حالی است که در پایان فصل بهار سال 1399، حق صادره بیمه درمان 24 درصد و خسارت پرداختی این بیمه نامه 34 درصد بوده است.

همچنین بیمه ثالث اجباری که درصد قابل توجهی در پرتفوی بیمه ای دانا را به خود اختصاص داده، در 31 خرداد 1400 در حالی 34 درصد حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده که این رقم در مدت مشابه دوره قبلی 42 درصد بوده یعنی کاهش بیمه نامه های ثالث اجباری

از طرفی خسارت پرداختی این نوع بیمه نامه در پایان خرداد 30 درصد بوده حال آنکه این رقم در مدت مشابه قبلی 40 درصد بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید