سود سرمایه گذاری ذخایر فنی به کمک بساما آمد

0

اختصاصی نبض بیمه، بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه سامان حکایت از آن دارد که عمده سود این شرکت بیمه ای از محل سرمایه گذاری ذخایر فنی بوده و زیان ناخالص فعالیت بیمه ای بساما طی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 با رشد 746 درصدی، 946 میلیارد ریال گزارش شده است.

با توجه به اینکه عمده سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی طی سال مالی گذشته ناشی از سرمایه گذاری در سهام و خرید و فروش اوراق بهادار بوده به نظر می رسد شرکت های همچون بیمه سامان در صورت عدم تجدید نظر در پرتفوی بیمه ای خود و حرکت از بیمه نامه های زیانده به انواع سود ساز بیمه نامه طی سال های آتی با بحران روبرو خواهند شد.

صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه سامان در سال منتهی به 30 اسفند 1399، بیانگر آن است که این شرکت با رشد 614 درصدی توانسته EPS خود را از 599 ریال در دوره مشابهقبلی به 4277 ریال در سال مالی مذکور برساند.

صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه سامان برای سال مال منتهی به 30 اسفند 1399 منتشر و بر اساس آن سود انباشته این شرکت بیمه ای طی سال مالی اخیر از 1148 میلیارد ریال به بیش از 8239 میلیارد ریال افزایش داشته است.

حق بیمه صادره(قبولی اتکایی) این شرکت طی دوره رشد 28 درصدی داشته و ذخایر حق بیمه نیز با افزایش 51 درصدی مواجه شده که درامد حق بیمه این شرکت بر این اساس با رشد 16 درصدی مواجه شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید