تزریق ۵۰ میلیارد دلار برای ریشه کن کردن اثرات اقتصادی بحران کرونا

0

صندوق بین المللی پول تخمین زد که با تخصیص ۵۰ میلیارد دلار توسط این صندوق، بحران کرونا سریعتر در جهان به پایان خواهد رسید، بهبود اقتصادی سرعت خواهد گرفت و تا سال ۲۰۲۵ حدود ۹ تریلیون دلارتولید در جهان افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛درحالیکه حدود 60 درصد از این مبلغ به سمت بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه می رود ، 40 درصد باقیمانده به نفع کشورهای پیشرفته خواهد بود.

سازمان بهداشت جهانی، هدف واکسیناسیون را به طور میانگین حدود 30 درصد از جمعیت  هرکشور را تا پایان سال 2021 تعیین کرده اند.

اما این میزان می تواند با افزایش سرمایه گذاری در این حوزه به 40 درصد نیز برسد و درمرحله بعدی واکسیناسیون حداقل 60 درصد از جمعیت هرکشور تا نیمه اول سال 2022 قابل اجرا خواهد بود.

به عقیده صندوق بین المللی پول باید تمام موانع راه های عرضه واکسن در دنیا برداشته شود.

درحال حاضر تعدادی از کشورهای با درآمد کم و متوسط   نیز در حال اقدام به سرمایه گذاری در تولید محلی واکسن کرونا هستند.

از 50 میلیارد دلار، حداقل 35 میلیارد دلار آن باید برای کمک به افراد و کسب و کارهای آسیب دیده در مدت بحران کرونا اختصاص پیدا کند.

همچنین برای افزایش تولید واکسن در سال 2022 و انجام آزمایش های بیشتر برای تشخیص کرونا بودجه ای در حدود 13 میلیارد دلار مورد نیاز است.

سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار برای پایان دادن به همه گیری کرونا، بهترین استفاده از بودجه های عمومی است که به نمایش گذاشته خواهد شد.

اجرای این طرح، سود اقتصادی بزرگی را برای شهروندان جهانی به ارمغان خواهد آورد و باعث رشد و رفاه جهانی خواهد شد.

بانک جهانی نیز تا اواسط امسال حداقل در 50 کشور در حال توسعه ،پروژه های مربوط به تأمین واکسن کرونا را با همکاری بخش خصوصی در زمینه واکسن اجرا خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید