راز موفقیت در فروش بیشتر بیمه مسئولیت

0

بیمه مسئولیت بطورمستقیم برگرفته از روابط اجتماعی افراد در حقوق مترتب ونوع رابطه و تعامل با آنها است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛بطوری که هرشخص بنابر نقش اجتماعی خود نسبت به سلامت، امنیت و درآمد سایر افرادی که به نحوی از انحاء با آنها در ارتباط است، مسئول بوده و چنانچه حسب حکم قانون، مسئول خسارت وارده به اوشناخته شود، باید نسبت به جبران خسارت اقدام کند.

با این توجه و به منظور کاهش تبعات ناشی از عدم توانایی افراد در جبران خسارت‌های گهگاه سنگین ناشی از مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی و فراوانی موارد مشمول تحت تعهد، شرکت‌های بیمه طیف گسترده ای از بیمه‌های مسئولیت را متناسب با نقش‌های اجتماعی جامعه تعریف کرده اند.

این طیف گسترده ازتنوع بیمه‌های مسئولیت،حوادث و عواقب عملکرد اشخاص را مدنظر قرارداده است؛ از مسئولیت درقبال کارکنان سازمان و کارگاه تحت امر گرفته تا اشخاص ثالث، همسایه و حتی  نهادهای دولتی.

حال اگر این امر را از نگاه بازاریابی و نفوذ فروش بیمه درسطح جامعه بررسی کنیم، گستردگی و تنوع بیمه های مسئولیت، این نوع بیمه را، به یکی از سودآورترین رشته‌های فعالیت شبکه فروش تبدیل می کند.

بیمه مسئولیت مدنی با توجه به آنچه اشاره شد،با حقوق افراد جامعه مرتبط بوده و لزوم استفاده ازآن بعنوان یک مکانیسم اجتماعی در تنظیم روابط اجتماعی، امری ضروری است.

درحالیکه با نگاهی گذرا به ضریب نفوذ این رشته در صنعت بیمه،مشاهده می شود اقبال بسیار کمی درجامعه داشته است.

رشد و توسعه فرهنگ بیمه دربیمه‌های مسئولیت درسطح جامعه مستلزم بهره‌ مندی از راهکارهایی برای پاسخ به منویات ذهنی افراد و معرفی واقعی تعهدات و پوشش‌های مورد نیاز آنها است که در نهایت موجب  افزایش بیشتر سهم بازار  این رشته شده و می توان درمراجع قضائی، شاهد کاهش پرونده‌های حقوقی باشیم که با یک تصمیم به موقع و تهیه پوشش مناسب بیمه‌ای، قابل پیشگیری بودند.

کافی است شبکه فروش  برای پاسخ به نگاه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به بیمه، دانش فنی خود را افزایش داده ودر این زمینه همت ورزد.

برای فروش موثر که در سال‌های بعد نیز استمرار داشته باشد ووفاداری در بیمه‌گذاران ایجاد کند، ابتدا باید شبکه فروش انواع بیمه نامه مسئولیت را با دقت و حساسیت و با جزئیات بشناسد.

مخاطرات و پوشش‌های متناظر با هرریسک را طبقه‌بندی و چگونگی بروز حوادث و خسارت را با روش‌های پیشگیری و کنترل ریسک به منظور کاهش خسارت، بطور دقیق بررسی کند.

درمرحله بعد به نمایندگان و کارگزاران فعال در عرصه بیمه کشور،توصیه می شود پس از آنکه نسبت به محصول خود شناخت کامل حاصل کردند، موانع خرید بیمه را از نظر بیمه‌گذار بررسی و شناسایی کنند.

حال نوبت به تقویت توان مذاکره و متقاعدکنندگی نمایندگان می رسد.

نحوه بیان و طرح مسئله برای جامعه هدف باید به گونه‌ای باشد که هم نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایی که متوجه آنها است، آگاهی ایجاد کنند و هم آنها را  ازنتایج عدم تهیه پوشش بیمه‌ای مناسب، آگاه سازند.

یک نماینده حرفه‌ای بیمه، مشتری خود را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، شناسایی می کند و به خوبی می داند خود را چطور در ذهن مشتری به بهترین شکل معرفی کند.

چطور فروش خود را در زمان مناسب نهایی و بیمه نامه را صادر و از دراقیانوس آبی فروش بیمه مسئولیت خود حرکت کند.

ما درصنعت بیمه کشور باتوجه به ضریب نفوذ هر رشته، بازارهای بکر بسیاری داریم.

نماینده ای موفق خواهد بود که با افزایش دانش بیمه‌ای خود و شناخت جزییات رشته‌های متنوع بیمه مسئولیت، از کسب و کارهای اطراف خود بیشترین استفاده را ببرد و با تعریف پوشش‌های کارآمد برای آنها، علاوه بر ایجاد وفاداری در بین بیمه گذاران، باعث می شود بعنوان یک نماینده و مشاور حرفه‌ای به بیمه‌گذاران بیشتری معرفی شوند.

کارشناس شبکه فروش بیمه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید