شرکت‌های بیمه‌ای خارجی اشتهای قوی برای پذیرش ریسک داخل کشور دارند

0

معاون فنی شرکت بیمه ایران، اظهارکرد: اگرگشایشی ایجاد و رویکرد تعامل برای شرکت های بیمه داخلی ایجاد شود، با توجه به نگاهی که شرکت های بیمه اتکایی مشهور جهان قبل از تحریم به بازار داخلی کشور داشتند اشتهایی قوی نسبت به جذب و پذیرش ریسک در ارتباط با بخش اتکایی داخلی خواهند داشت.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛”احمد صفرزاده” گفت:ریسک بیمه گران در صورت عدم اتصال به خط اتکایی جهانی در یک محدوده جغرافیایی مشخصی نگهداری می شود اما اگر فرآیند اتکایی و توزیع جهانی برقرارشود هر ریسکی  در یک فرآیند تخصصی به نام (واگذاری مجدد) آنقدر واگذار می شود که درمرحله هفتاد یا صدم واگذاری مجدد به شرکت اولیه باز می گردد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران،با اشاره به آیین نامه 76 شورایعالی بیمه،افزود: در این آیین نامه یک اهرم کنترلی گذاشته شده که شرکت های بیمه ای را مکلف کرده که اگر سرمایه بیمه نامه بالاتر ازیک  حدی شد، قبل از صدور بیمه نامه مجوز نرخ و شرایط را از بیمه مرکزی در تمامی رشته ها اخذ کنند.

وی، خاطرنشان کرد که بنابراین دامپینگ و رقابت غیرحرفه ای مبتنی بر عامل قیمت که درحال حاضر دراذهان بیمه گران و فعالین صنعت بیمه شکل گرفته درفرآیند اتکایی با مکانیزمی که در آیین نامه 76 دیده شده ،امکانپذیر نیست.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، معتقد است که اگرساز و کار پذیرش قبولی اتکایی از خارج از کشور باز شود بازهم شرکت ها باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند و درچارچوب موازینی  که  بیمه مرکزی برای پذیرش اتکایی قبولی از خارج از کشورتعیین می کند به صورت تعریف شده از خارج اتکایی قبول کند.

صفرزاده معتقد است که در حال حاضر، اعتبارسنجی رقم ها و اطلاعات ریسک های واگذاری ازداخل به خارج برای شرکت های بیمه ای داخلی آسان نیست.

وی، با بیان اینکه درحال حاضر بیشتر کمبود ظرفیت نگهداری ریسک وجود دارد،افزود: شرکت های بیمه ای برای اینکه منافع خود را از بخش نگهداری ریسک های خوب افزایش دهند به دنبال افزایش سرمایه هستند تا ظرفیت نگهداری خود را بالا ببرند.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، تصریح کرد: با افزایش ظرفیت نگهداری هر شرکت بیمه ای یک ظرفیت اضافه در صنعت بیمه ایجاد می شود که در مجموع ظرفیت نگهداری ریسک در مجموعه صنعت افزایش می یابد.

صفرزاده با اشاره به چاره اندیشی دولت در خصوص ریسک های بزرگ ملی و ایجاد حساب ویژه تحریم، گفت: وقتی که ظرفیت های شرکت های بیمه ای برای نگهداری ریسک پرشود و ظرفیت بیمه مرکزی هم استفاده شود مازاد آن به حساب ویژه اتکایی تحریم می رود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید