نگاهی به عملکرد بنو در سال مالی گذشته

0

اختصاصی نبض بیمه، بیمه تجارت نو بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1399، 1207 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبلی رشد 47 درصدی داشته است.

بر این اساس، حق بیمه صادره(قبولی اتکایی) بنو در طی این دوره 11140 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه قبلی رشد 91 درصدی داشته است، همچنین ذخایر حق بیمه نیز افزایش 164 درصدی داشته و مبلغ 2336 میلیارد ریال گزارش شده، درآمد حق بیمه نیز با رشد 77 درصدی 8804 میلیارد ریال بوده است.

حق بیمه اتکایی نیز مبلغ 2838 میلیارد ریال گزارش شده و ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری نیز با افزایش 233 درصدی 856 میلیارد ریال، هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری با 69 درصد 1981 میلیارد ریال و درآمد حق بیمه سهم نگهداری 6822 میلیارد ریال بوده، خسارت پرداختی طی دوره با رشد 40 درصدی 4503 میلیارد ریال بوده و سود ناخالص فعالیت بیمه ای(قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) با رشد 333 درصدی 1740 میلیارد ریال بوده است.

درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 54 درصدی رقم 1183 میلیارد ریال را نمایش داده و سود ناخالص فعالیت بیمه ای بنو بر این اساس با اقزایش 150 درصدی 2923 میلیارد ریال بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید