بارقه سبز بيمه ما پشت چراغ قرمز سعادت آباد

0

اختصاصي نبض بيمه، امروز كه باز هم چراغ هاي بورس تهران به رنگ قرمز اناري بود، تنها نماد شركت بيمه ما(ما)  پشت چراغ قرمز بورس تهران كه سوداي تغيير رنگ ندارد، سبز بود.

مجموع ارزش معاملات بورس تهران و فرابورس امروز حدود 70000  ميليارد ريال بود و در اين بين ارزش معاملات صنعت بيمه تنها  127 ميليارد ريال گزارش شد كه ناشي از داد و ستد 31.867 ميليون سهم بيمه طي 1966 نوبت معاملاتي بود.

تنها دو نماد بيمه ما و بيمه زندگي باران در بين 24 نماد حاضر در بازارهاي اصلي بورس و فرابورس و بازار پايه سبزپوش بودند و باقي نمادهاي بيمه اي رخت قرمز بر تن داشتند.

رفت و آمدها

نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ‌ (وتوكا1توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف،) ،‌ايران‌دارو (ديران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب،  خدمات انفورماتيك(رانفور)، معدني املاح ايران(شاملا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، داروسازي زاگرس فارمد پارس(ددام)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي_عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، سرمايه گذاري استان كرمان(وسكرمان)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره، حق تقدم استفاده نشده شركت شيشه همدان(كهمداح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.

نماد معاملاتي شركت هاي صنايع كاشي و سراميك الوند(كلوند)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، سيمان قائن(سقاين)، سيمان خاش(سخاش) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي ،ايران دارو(ديران) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه ،سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان(وسيستا)،سرمايه گذاري استان گيلان(وسگيلا) با توجه به لغو مجمع عادي به طور فوق العاده،  بازگشايي شدند.

همچنين بخشي از معاملات انجام شده در نماد معاملاتي شركت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)در روز جاري يكشنبه مورخ 1400/02/19تاييد نشد.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید