رشد چشمگير خسارت پرداختي اين شركت بيمه اي

0

نبض بيمه، مروري بر عملكرد بيمه آسيا در فروردين سال جاري نشان مي دهد اين شركت در حالي 5399 ميليارد ريال حق بيمه صادره داشته كه در مقابل 3761 ميليارد ريال خسارت پرداختي را متحمل شده است.

بيمه آسيا در حالي در فروردين 1400ف 5399 ميليارد ريال حق بيمه صادره داشته كه اين رقم در مدت مشابه قبلي 3465 ميليارد ريال بوده است.

همچنين خسارت پرداختي اين شركت در حالي طي فروردين امسال 3761 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در مدت مشابه قبلي 1162 ميليارد ريال بوده است.

همچنان بيمه ثالث اجباري بيشترين سهم در پرتفوي بيمه آسيا را به خود اختصاص داده و پس از آن بيمه درمان با 15 درصد، بيمه بدنه خودور با 9 درصد و بيمه مسئوليت و بيمه زندگي-اندوخته دار با 8 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.

در حالي كه خسارت پرداختي در بيمه ثالث اجباري كنترل شده به نظر مي رسد، در نخستين نگاه نكته منفي و قابل توجه به پرتفوي بيمه اي در بيمه درمان و بيمه زندگي اندوخته دار متعلق باشد چرا كه در بيمه درمان با 805 ميليارد ريال حق بيمه صادره طي فروردين امسال، خسارت پرداختي 747 ميليارد ريالي ثبت شده و در بيمه زندگي اند.خته دار در مقابل 435 ميليارد ريال حق بيمه صادره،1954 ميليارد ريال خسارت پرداختي گزارش شده است.

لازم به ذكر است، بيمه آسيا با نماد آسيا در بورس تهران حضور دارد كه مسعود بادين در حال حاضر مدير عامل اين شركت است.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید